Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Využití dešťové vody pro rodinné a bytové domy a ostatní bytovou výstavbu

Využití dešťové vody pro rodinné a bytové domy a ostatní bytovou výstavbu

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO v oboru PS
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Václav Kupilík CSc.,
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Václav Kupilík CSc.,
Hlavní odborné téma – program akce
Kvalita vody pro vsakování, vliv propustnosti zeminy na vsakování dešťových vod, možnosti odvádění srážkových vod, skladování a čištění dešťové vody, příklad na využití dešťové vody, vliv sklonitosti terénu, skladby, struktury vrstev pod terénem a vsakování srážkové vody na vznik tlakové vody a její důsledky na pronikání vlhkosti do suterénů rodinných domů.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Využití dešťové vody a její negativní vliv na zatékání do suterénů RD: