Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vývoj tramvajové dopravy v Praze

Vývoj tramvajové dopravy v Praze

Druh akce
seminář
Trvání
1 den, 4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, investoři a dodavatele z oboru dopravního stavitelství, studenti ČVUT FS a FD
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., technický ředitel DP hl. města Prahy
Hlavní odborné téma – program akce
vývoj tramvajové dopravy na území hl. města Praha; výhled pro příští období; technické řešení tramvajového tělesa a jeho vývoj
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

vývoj tramvajové dopravy na území hl. města Praha; výhled pro příští období; technické řešení tramvajového tělesa a jeho vývoj