Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vzdělávací modul Dopravní stavitelství

Vzdělávací modul Dopravní stavitelství

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizované osoby v oboru dopravní stavby, studenti VŠB-TU Ostrava, FAST
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D., Ing. Vladislav Křivda, Ph.D., Ing. Jan Kramný, VŠB-TU Ostrava, FAST
Hlavní odborné téma – program akce
Vzdělávací modul je zaměřen na řešení konstrukcí zemního tělesa dopravních staveb, konstrukci vozovky a železničního svršku, odvodnění dopravních staveb, vliv dopravních staveb na životní prostředí, zvyšování bezpečnosti dopravního provozu, zásady návrhu komunikací pro chodce a cyklisty a využití specializovaných softwarů pro dopravní staveitelství. Řešitelské pracoviště se v rámci své vzdělávací činnosti standardně nezabývá problematikou přechodových oblastí mostů a majetkoprávní aspekty konstrukcí pro odvodnění dopravních staveb, které jsou však potřebné pro inženýrskou praxi.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Dopravní stavitelství