Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Webinář - Daně – změny a informace pro rok 2019 a 2020

Webinář - Daně – změny a informace pro rok 2019 a 2020

Celková kapacita
216
Přednášející:
Ing. Radim Dvořák, daňový poradce BETA Brno a.s.
  
Anotace:
Jako v předchozích letech, tak i v roce 2019 byly novelizovány daňové zákony, a to nejen s účinností od dalšího období, ale i s účinností zpětnou. Je proto důležité pečlivě zkoumat, jaké zákonné podmínky je nutné v daném období splňovat a jaké je současné znění daňových zákonů.
Současně jsou také připravovány a schvalovány další novely daňových zákonů (včetně elektronické evidence tržeb), jsou řešeny výkladové problémy a v neposlední řadě se blíží každoroční povinnost zpracování a podání daňového přiznání k dani silniční, dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů, které s sebou přináší určité problémy a nejasnosti se stanovením správného základu daně z příjmů.
Výše uvedených skutečnostem bude věnována přednáška
  
Program:
1) Stanovení základu daně z příjmů fyzických a právnických osob:
  • legislativa platná v roce 2019, zejména zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách, zákon o účetnictví
  • stručný výklad podstatných ustanovení zákona o daních z příjmů, příjmy, které jsou a které nejsou předmětem daně z příjmů, bezúplatné příjmy
  • náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jak jsou popsány v §24 zákona a náklady, které pro daňové účely uznat nelze (§25 zákona)
  • Zaměříme se i na některé další druhy nákladů se specifickými daňovými prvky, které podstatně ovlivňují výši základu daně (odpisy a prodej majetku, dary)
2) Informace pro zaměstnance (osoby s příjmy se závislé činnosti)
3) Procesní legislativa podle podmínek daňového řádu – lhůty pro vyměření daně, daňová kontrola
4) Informace o elektronické evidenci tržeb
5) Novinky v oblasti daně silniční a daně z nemovitých věcí
6) Novinky v oblasti DPH
7) Informace o připravovaných novinkách v daňové oblasti pro rok 2020
 
Datum konání:30.01.2020
Čas konání:14:00 – 18:00 hod.
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
Seminář:Webinář je současně i seminářem. Přihlášení na SEMINÁŘ
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
2 1004424 Ing. Milan Pokorný
3 0602461 Daniel Jerie DiS.
4 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
5 1100817 Jaroslav Bouda
6 1200533 Ing. Pavel Grňa
7 1005839 Ing. Jana Lukášková
8 1302467 Ing. Michal Křížek
9 0013390 Ing. Ondřej Machek
10 1300257 Ing. Karel Zubalík MBA
11 0701107 Ing. Jiří Srb
12 1200045 Ing. Zdeněk Prokop
13 0400963 Ing. Antonín Wachtel
14 0202127 Jan Beneš
15 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
16 0013969 Ing. Petr Janeček
17 0013889 Ing. Jaromír Hadrava
18 0013016 Ing. Jan Lahoda
19 0013806 Ing. Lukáš Rácz
20 0014198 Ing. Martin Jirsa
21 0012294 Ing. Svatopluk Fröhlich
22 0010767 Ing. Marián Múdry
23 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
24 0601433 Ing. Pavel Vlasák
25 0010827 Ing. Tomáš Buchar
26 0008423 Ing. Michal Deák
27 0008668 Ing. Jindřich Kaas
28 0013045 Ing. David Mareček
29 0010456 Ing. Kateřina Tokarová
30 0013429 Ing. Markéta Šedivá
31 0008881 Ing. Dušan Fürbacher
32 0004316 Ing. Evžen Kučera
33 0013115 Ing. Michal Bubeníček Ph.D.
34 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
35 0007708 Václav Klaboch
36 0014134 Ing. Roman Skalický
37 0002523 Ing. Vladimír Píša
38 0005059 Hynek Čvančara
39 0010296 Ing. Ivo Oves
40 0013068 Ing. Martin Schneider
41 0010293 Petr Pospíchal
42 0000863 Ing. Josef Prošek
43 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
44 0008374 Ing. David Vávra
45 1103077 Ing. Kateřina Niklová
46 0201002 Otta Bartůněk
47 0008446 Ing. Martin Polák
48 0004919 Ing. Petr Unger
49 0007112 Ing. Alena Kukralová
50 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
51 0006688 Ing. Karel Škorpil
52 0013516 Ing. Radek Hájek
53 0013465 Ing. Václav Luzar
54 0014061 Jan Petřík
55 0301478 Ing. Jiří Oboznenko
56 0005910 Martin Flanderka
57 0010858 Ing. Ladislav Balšán
58 0602374 Ing. Jakub Kiska
59 0010660 Ing. Zdeněk Havlina
60 0003331 Ing. Eva Kosnarová
61 0003655 Ing. Magda Debřičková
62 1201991 Ing. Lukáš Kovařík
63 0009959 Vladislav Staněk
64 0005482 Ing. Tomáš Leiss
65 0013684 Ing. Martin Chromjak
66 0010664 Petr Jirků
67 0602469 Ing. Václav Podlipný
68 0013767 Ing. Marek Jirásek
69 0013874 Ladislav Arnold
70 1001042 Josef Tvrdý
71 1200423 Jiří Vychodil
72 0200797 Ing. Petr Kocman
73 1201689 Kamil Minarovič
74 0200953 Jiří Chlad
75 0202065 Martin Uhlíř
76 0301027 Ing. Pavel Žemlička
77 0300824 Ing. Pavel Heinz
78 0101486 Ing. Petr Skutil
79 0401305 Ing. Josef Kastner
80 0400837 Ing. Ivan Pavliš
81 0402196 Pavlína Kratochvílová
82 0102531 Ing. arch. Jakub Pubal
83 0402472 Ing. Veronika Brzková
84 0402197 Hana Möbiusová
85 0201412 Ing. Jaromíra Škublová
86 0501363 Ing. Jaroslav Pfleger
87 0600917 Ing. Stanislav Havlík
88 0602719 Ing. Jaroslav Štrop
89 0600978 Miloslav Hanuš
90 1001466 Ing. Šárka Prachařová
91 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
92 1001144 Ing. Pavla Mezerová
93 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
94 0700016 Jana Koubková
95 0700056 Ing. Marie Kovandová
96 0700399 Ing. Michal Kokula
97 0602758 Ing. Jiří Rejthárek
98 0101585 Ing. Vít Králíček
99 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
100 0600349 Ing. Karel Kundera
101 1006257 Ing. Luděk Matyáš
102 1101805 Ing. Miroslav Klimpar
103 1005877 Ing. arch. et Ing. Miloslav Krůpa
104 0602377 Ing. Martin Šauer
105 0301055 Ing. Pavel Janeček
106 1104201 Ing. Karel Oubělický
107 1104244 Ing. Petr Slezák
108 1001409 Ing. Petr Králíček
109 1300203 Ing. Leo Hnilička
110 1302295 Stanislav Jurášek
111 1200521 Ing. Kamil Lerch
112 1006052 Ing. Svatoslav Blažek
113 1302253 Ing. David Zapletal
114 1005214 Ing. Zbyněk Stratil
115 0201790 Roman Steinbach
116 1103098 Ing. Vít Michel
117 1005062 Ing. Jiří Horák
118 1400569 Ing. Pavel Vostal
119 1302436 Ing. Jan Czirok
120 0701602 Ing. Ivan Pešl
121 1302043 Jaroslav Pavelka
122 1104212 Ing. Jiří Valenta
123 1400481 Ing. Renata Ševčíková
124 1103666 Ing. Gabriela Kozdrová
125 1102452 Ing. Luděk Valík
126 0701133 Ing. Andrej Peňák
127 1005035 Ing. Jaroslav Vlach
128 1300486 Ing. Marek Hasoň
129 1101186 Ing. Jiří Lampa
130 0200349 Ing. Jana Cihlářová
131 1100560 Ing. Vratislav Štefko
132 1005671 Ing. Jakub Kapsa
133 1006365 Ing. Samir Asfour
134 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
135 1005023 Ing. Petr Hajduk
136 1400088 Ing. Miloslav Zadražil
137 0100052 Ing. Aleš Janoušek
138 1002949 Ing. Antonín Pokorný
139 1102948 Ing. Jan Homola
140 1104010 Ing. David Šotkovský
141 0701555 Ing. Pavla Pawerová
142 1003010 Ing. Martin Müller
143 0501263 Jan Hošek
144 0006601 Ing. Vratislav Dočkalík
145 1400392 Ing. Iva Růžičková
146 1103151 Ing. Tomáš Kovařčík
147 0601500 Ing. Jiří Viesner
148 0300372 Ing. Stanislav Lesák
149 0600890 Ing. Kole Borovski
150 1005890 Ing. Kateřina Miholová
151 1200991 Ing. Ivo Pospíšil
152 1200243 Ing. Oldřich Studený
153 1002484 Ing. Jaroslav Beneš
154 0602504 Ing. Martin Hynek
155 1100249 Jaroslav Vojíř
156 1202332 Ing. Milan Halas
157 0400044 Ladislav Knap
158 1104167 Ján Šlesarík
159 0102350 Ing. Jitka Holečková Ph.D.
160 0201030 Ing. Ivo Mikáska
161 1201960 Ing. Otakar Spáčil
162 1006897 Bc. Josef Bayer
163 1006551 Ing. Petr Málek
164 0301189 Petr Balák
165 0101390 Vladimír Charypar
166 0400629 Ing. Šárka Draxlová
167 0102219 Ing. Vít Přibyl
168 1102538 Ing. Martin Heider
169 1004081 Ing. Martin Hlavoň
170 0401142 Milan Strauss
171 0100682 Ing. Pavel Kouba
172 1102633 Marek Tkaczik
173 0201778 Alena Kadlecová
174 1301425 Ing. Radek Bartošík
175 0500614 Ing. Roman Libich
176 0202056 Jiří Aulík
177 0400420 Ing. Karel Pleyer
178 0500632 Ing. Josef Ježek
179 0701429 Ing. Jan Shejbal
180 0401795 Ing. Miroslav Svoboda
181 1101532 Ing. Jan Klabal
182 0500656 Jakub Valeš
183 1001579 Ing. Helena Flodrová
184 0602604 Ing. Jaroslav Grulich
185 0200391 Ing. Václav Bouberle
186 1200720 Ing. Miroslav Novák
187 0602324 Ing. Jiří Havrda
188 1001927 Ladislav Písařík
189 1002362 Ing. Jaroslav Fojtách
190 1002716 Ing. Jaroslav Hovorka
191 0401388 Ing. Pavel Vrba
192 1003895 Ing. Kazimír Horák
193 0501292 Tomáš Brixi
194 0701596 Ing. Jan Král
195 0400105 Ing. Jiří Vaněček
196 0101310 Ing. Zbyněk Kopečný
197 0100719 Ing. Jan Menhard
198 0700012 Ing. Jiří Pokorný
199 0600037 Ing. Vladimír Foret
200 0601340 Ing. Osvald Kašpar
201 0200761 Ing. Dalibor Frank
202 0300692 Alena Lehečková
203 0600879 Ing. Josef Novotný
204 0600674 Ing. Radko Novotný
205 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
206 1100740 Ing. Marcela Vaverková
207 1100749 Ing. Jaroslav Bárta
208 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
209 0602723 Ing. Tomáš Pánek
210 1100656 Ing. Antonín Parys
211 1104170 Ing. Jiří Bednář
212 1301289 Ing. Zdenek Kocourek
213 0300436 Ing. Milan Rusev
214 0301515 Rudolf Thám
215 1202310 Ing. Marek Pavel
216 0501323 Ing. Lucie Kotrbatá