Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Webinář - Dopravní stavby - povolování a chyby při projektování z pohledu DI PČR

Webinář - Dopravní stavby - povolování a chyby při projektování z pohledu DI PČR

Přednášející:
pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ, pplk. Ing. Pavel FIALA, kpt. Ing. Martin CIBULKA
  
Anotace:V rámci semináře bude zmíněn legislativní rámec povolování dopravních staveb, historie dopravních staveb. Dále budou zmíněny základní zásady navrhování dopravních staveb, nejčastější chyby při jejich projektování a chybět nebudou ani příklady dobré či špatné praxe.
  
Program:

14:00 hod. – 14:05 hod.                                  - pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ – přivítání účastníků semináře

14:05 hod. – 14:50 hod.                                  - pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ – Legislativní rámec povolování dopravních staveb

15:00 hod. – 15:10 hod.                                  -  10 min. přestávka

15:10 hod. – 15:55 hod.                                  - pplk. Ing. Pavel FIALA – Základní zásady navrhování dopravních staveb

15:55 hod. – 16:05 hod.                                  - 10 min. přestávka

16:05 hod. – 16:30 hod.                                  - pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ – Pohled do historie dopravních staveb

16:30 hod. – 17:15 hod.                                  - 15 min. přestávka

17:15 hod. – 18:00 hod.                                  -  kpt. Ing. Martin CIBULKA – Nejčastější chyby při projektování dopravních staveb

18:00 hod.                                                      - ZÁVĚR

 
Datum konání:1.4. 2020
Čas konání:od 14 hod. (délka tvrvání cca 4 hod.)
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
Seminář:Webinář je současně i seminářem.
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
Záznam webináře nebude k dispozici.
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ NÍŽE:

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
2 0201573 Monika Klimentová
3 1201778 Ing. Radim Dostál
4 1202013 Ondřej Kuba
5 0301478 Ing. Jiří Oboznenko
6 1201220 Ing. Marta Halámková
7 0202046 Ing. Václav Peřina
8 0201509 Václav Fiala
9 0102299 Ing. Michal Šedivý
10 0201039 Karel Červený
11 0202127 Jan Beneš
12 1004949 Ing. Bohumír Vašek
13 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
14 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
15 1201265 Petr Slezák
16 0301283 Karel Melzer
17 0014316 Vít Křepinský
18 0400105 Ing. Jiří Vaněček
19 0201304 Zdeněk Vavřík
20 1005530 Ing. Tomáš Petr
21 0301189 Petr Balák
22 1103397 Ing. Luisa Uhlařová
23 1006692 Ing. Radoslav Pučálka
24 1004864 Ing. Milan Cifr
25 0201921 David Stieber
26 0009156 Ing. Pavla Tomíčková
27 0501292 Tomáš Brixi
28 0601707 Ing. Jiří Koutník
29 0601823 Ing. Petr Molnár
30 0102188 Jiří Jokl
31 0014197 Ing. Václav Ráček Ph.D.
32 0201258 Jana Přibáňová
33 0013698 Ing. Petr Odstrčil
34 0602699 Ing. Martin Jelínek
35 0602707 Martin Dvořáček
36 1006734 Ing. Miroslav Tobek
37 0600863 Ing. Daniel Jakwerth
38 0013080 Ing. Jan Hora
39 0602706 Tomáš Idunk
40 0201758 Karel Šafrata
41 1005840 Ing. Pavel Ćmiel
42 0013802 Ing. Radek Cerman
43 0602469 Ing. Václav Podlipný
44 0008130 Ing. Jana Dušková
45 0102380 Michael Novák DiS.
46 0013328 Ing. Pavel Přibyl
47 0701638 Bc. Lucie Kuštová
48 0008615 Ing. Zdeňka Bolehovská
49 0202301 Ing. Jan Bihary
50 1103763 Ing. Kateřina Šípková
51 0013048 Ing. Tomáš Kaplan
52 1006471 Ing. Martin Vencl
53 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
54 1103927 Ing. David Klimša
55 0012627 Ing. Jiří Ctibor
56 1202264 Ing. Petr Smítal
57 1201908 Ing. Linda Smítalová
58 1202270 Ing. Tomáš Pumprla
59 0007708 Václav Klaboch
60 1104162 Ing. Daniela Trnková
61 0012420 Ing. Jiří Hoke
62 1302244 Ing. Tomáš Ruth
63 0008209 Ing. Jana Břicháčová
64 0202084 Ing. Aleš Novotný
65 0402179 Ing. Martina Kollarčíková
66 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
67 0500961 Ing. Ladislav Křenek
68 0101964 Ing. Jan Dudík
69 1005839 Ing. Jana Lukášková
70 0200118 Ing. Jiří Kalčík
71 1102989 Ing. Miroslav Knápek
72 1103019 Ing. Milan Sedláček Ph.D.
73 0701226 Ing. Radomír Válka
74 1103769 Ing. Michal Pavelka
75 0602590 Martin Toms
76 0202082 Ing. Vít Pospíšil
77 1103961 Ing. Roman Čechák
78 1005235 Ing. arch. Alexander Běhal
79 0501177 Martin Cimburek
80 0602563 Ing. Jan Sekanina
81 1201150 Ing. Milan Marcinov
82 1000392 Ing. Miloš Černý
83 0102015 Ing. Martin Hejl
84 0602465 Ing. Filip Eichler Ph.D.
85 0602702 Ing. Pavel Vokřál
86 1201979 Ing. Jan Březina
87 0013720 Dominik Plhoň
88 0300548 Ing. Ivan Škulavík
89 0402375 Ing. Lukáš Černý
90 3000191 Mgr. Dušan Čižmár
91 0011092 Ing. Viktor Remiš
92 1300815 Ing. Helena Malíková
93 1006120 Ing. Pavel Tržil
94 1103753 Ing. Jana Kalužíková
95 0202002 Ing. Jiří Ulman
96 0013394 Ing. Ondřej Pavelka
97 1006545 Ing. et Ing. Petr Páleník
98 1005802 Ing. Jan Machek
99 0011969 Ing. Milan Bernášek
100 1005421 Ing. Jan Zelinka
101 1300825 Ing. Radomír Prokeš
102 0014082 Ing. Tomáš Husák
103 0301387 Ing. Martin Haueisen
104 0012706 Ing.Bc. Lucie Dvořáková
105 1005942 Ing. Roman Jirásek
106 0012524 Ing. Karel Ogoun
107 0014088 Ing. Jan Zvěřina
108 0401142 Milan Strauss
109 1005057 Ing. Pavel Havránek
110 1003639 Ing. Daniela Janevová
111 1005899 Ing. Petr Kosík
112 0500915 Ing. Stanislav Koleník
113 0501332 David Senohrábek DiS.
114 1400262 Ing. Vítězslav Gregar
115 0011212 Ing. Michal David
116 0600316 Stanislav Stejskal
117 0101440 Ing. Luboš Pouzar
118 0300143 Ing. Jan Košan
119 0600006 Ing. Vladimír Janda
120 0602200 František Wayrauch
121 0013590 Ing. Stanislav Mastný
122 1005350 Ing. Tomáš Macháček
123 0602324 Ing. Jiří Havrda
124 1001243 Ing. Pavel Kaderka
125 0401315 Ing. Jan Havanič
126 0701086 Ing. Radim Loukota
127 0101779 Ing. Petr Jerhot
128 1400464 Ing. Rudolf Pešta
129 0100028 Ing. Pavel Douša
130 0013516 Ing. Radek Hájek
131 0009674 Ing. Tomáš Martinek
132 0007664 Ing. Josef Býšek
133 0301379 Bc. Michal Pašava
134 1102569 Ing. Dagmar Klajmonová
135 1103906 Ing. Pavel Hanyk
136 3000218 Ing. Miroslava Stašová
137 3000186 Ing. Róbert Lenčucha
138 0012237 Ing. Ondřej Holý
139 0010055 Ing. Václav Kvasnička
140 1102804 Ing. Petr Kolařík
141 0701407 Ing. Jiří Cihlář
142 1006029 Ing. Vojtěch Holub
143 1301048 Ing. Jaroslav Kunčík
144 1302034 Daniel Boucník
145 0600323 Jan Vávra
146 0014209 Ing. Martin Kouba
147 0100069 Ing. Lubomír Hlom
148 1104160 Ing. Lenka Švrčková
149 0601694 Daniel Kadavý
150 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
151 0700889 Ing. Luboš Marek
152 1302282 Ing. Martin Šeďa
153 1103466 Ing. Ivan Kudra
154 0010401 Igor Stařecký
155 1101748 Josef Zahel
156 1202239 Ing-. Petr Šedivý
157 0014089 Ing. Prokop Nedbal
158 1201211 Ing. Michal Majer
159 1102875 Dalibor Rybka
160 1001444 Ing. Jan Heralecký
161 1400407 Ing. Libor Novák
162 0701489 Zdeněk Kysilko DiS.
163 1006477 Bronislav Urbánek
164 0402257 Daniel Nociar
165 1202243 Ing. Mgr. Radka Kalbáčová
166 0012912 Ing. Jiří Lávic
167 0014006 Bc. Martin Juga
168 0601651 Ing. Radek Michlík
169 1003042 Ing. Jiří Hadrava
170 0101564 Ing. Marcela Pávková
171 0601496 Ing. Pavel Kubát
172 0601652 Ing. Monika Kopecká
173 0202284 Ing. Alena Štemberová
174 0202125 Ing. Tomáš Petráň
175 0009893 Ing. Bohumil Rachůnek
176 1302299 Ing. Martin Pohanka
177 0601988 Ivan Cupal
178 0101525 Milan Blažek
179 0013294 Ing. Matěj Mareš
180 1201828 Pavel Háněl
181 1301839 Martin Polách
182 0602284 Ing. Jiří Eliášek
183 0202040 Ing. Lukáš Szabó
184 0010168 Ing. Zdeněk Fiedler
185 0014210 Ing. Jan Svoboda
186 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
187 0600674 Ing. Radko Novotný
188 0101990 Ing. Jiří Hovorka
189 0010058 Ing. Martin Nečas
190 0012405 Ing. Lukáš Grűnwald
191 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
192 1104103 Ing. Radek Kreisl
193 1006134 Ing. Ivo Kišš
194 1006637 Ing. Klára Halodová
195 1101379 Ing. Martin Krejčí
196 0100046 Ing. Zdeněk Trávníček
197 1102896 Ing. Petr Pchálek
198 0102323 Ing. Jiří Kaška
199 0012255 Ing. Olga Lusková
200 1003663 Ing. Peter Štefančík
201 1003636 Ing. Vladimír Fouček
202 0501359 Ing. Martin Čermák
203 0701507 Vladislav Kališ
204 0402097 Ing. Jiří Koudelka
205 0006688 Ing. Karel Škorpil
206 0601633 Karel Volštát
207 3000277 Ing. Pavol Gálik
208 1202125 Ing. Tomáš Olša
209 0202153 Renata Plevačová
210 1006854 Ing. Martin Pěknica
211 1006240 Ing. František Pokorný
212 0002625 Ing. Klement Neugebauer
213 0601655 Ing. Miroslav Krsek
214 1100131 Ing. Lubomír Mitura
215 1006659 Ing. Pavel Guráň
216 1006557 Ing. Martin Nádeníček
217 0009781 Ing. Pavel Čačík
218 1302330 Petr Chovanec
219 1400469 Václav Švoma
220 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
221 0202138 Ing. Michal Ptáčník
222 1006726 Ing. Věra Krupanská
223 1005456 Ing. Šárka Vrbová
224 0102359 Bc. Josef Maroušek
225 0100070 Ing. Josef Maroušek
226 1004717 Ing. Jan Hlavatý