Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Webinář - Dopravní stavby - povolování a chyby při projektování z pohledu DI PČR - zrušen

Webinář - Dopravní stavby - povolování a chyby při projektování z pohledu DI PČR - zrušen

Upozornění: Z důvodu mimořádných opatření proti výskytu koronaviru byla akce prozatím zrušena.
Náhradní termín bude včas zveřejněn.


Přednášející: pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ, pplk. Ing. Pavel FIALA, kpt. Ing. Martin CIBULKA

Anotace: V rámci semináře bude zmíněn legislativní rámec povolování dopravních staveb, historie dopravních staveb. Dále budou zmíněny základní zásady navrhování dopravních staveb, nejčastější chyby při jejich projektování a chybět nebudou ani příklady dobré či špatné praxe.

Program:
  • 14:00 hod. – 14:05 hod. - pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ – přivítání účastníků semináře
  • 14:05 hod. – 14:50 hod. - pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ – Legislativní rámec povolování dopravních staveb
  • 15:00 hod. – 15:10 hod. -  10 min. přestávka
  • 15:10 hod. – 15:55 hod. - pplk. Ing. Pavel FIALA – Základní zásady navrhování dopravních staveb
  • 15:55 hod. – 16:05 hod. - 10 min. přestávka
  • 16:05 hod. – 16:30 hod. - pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ – Pohled do historie dopravních staveb
  • 16:30 hod. – 17:15 hod. - 15 min. přestávka
  • 17:15 hod. – 18:00 hod. -  kpt. Ing. Martin CIBULKA – Nejčastější chyby při projektování dopravních staveb
  • 18:00 hod. - ZÁVĚR
Datum konání: 1.4. 2020
Čas konání: od 14 hod. (délka tvrvání cca 4 hod.)
Organizační garant: Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
Seminář: Webinář je současně i seminářem.

Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
Záznam webináře nebude k dispozici.

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ NÍŽE:
Termín