Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Webinář - Občanský zákoník s vazbou na výstavbu

Webinář - Občanský zákoník s vazbou na výstavbu

Přednášející:
Ing. Eva Kuzmová
  
Anotace:Seminář/webinář nabídne pohled na problematiku výstavby a Občanského zákoníku.
  
Program:
 • Vztah OZ a SZ
 • Zásady soukromého práva
 • Ochrana soukromých práv
 • Osoby – fyzické, právnické – vznik, zánik, obchodní rejstřík, spotřebitel, podnikatel
 • Zastoupení – plná moc, prokura
 • Věci a jejich rozdělení – věci movité, nemovité, superficies solo cedit, stavba
 • Právní skutečnosti – neplatnost úkonů – jak se dovolat neplatnosti smlouvy, jaké to má následky, promlčení – princip, jak se dovolat promlčení práva, v jakých lhůtách, jaké to má následky
 • Absolutní majetková práva, věcná práva - vlastnické právo, sousedská práva věcná práva k věci cizí – věcná břemena, právo stavby
 • Relativní majetková práva – vznik, změny, zánik závazků – uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změny smlouvy, způsoby ukončení smluv
 • Závazky z právních jednání – přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy a smlouvy o dílo
 • Závazky z deliktů – náhrada škody, bezdůvodné obohacení
 • Přechodná ustanovení
 
Datum konání:16. 3. 2020
Čas konání:od 14 hod. (délka tvrvání cca 4 hod.)
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
Seminář:Webinář je současně i seminářem.
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
Záznam webináře nebude k dispozici.
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ NÍŽE:

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013390 Ing. Ondřej Machek
2 0014298 Ing. et Ing. arch. Zuzana Čabalová
3 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
4 1006787 Ing. Petr Pavlíček
5 0201039 Karel Červený
6 0010986 Ing. Petr Zelenka
7 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
8 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
9 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
10 0010999 Monika Kohoutová
11 0201412 Ing. Jaromíra Škublová
12 0400105 Ing. Jiří Vaněček
13 0012478 Václav Radechovský
14 0301189 Petr Balák
15 0202056 Jiří Aulík
16 0301055 Ing. Pavel Janeček
17 0501172 Pavlína Skoblová
18 1301703 Ing. Anna Vilímková
19 0100939 Jaroslav Šimek
20 0601823 Ing. Petr Molnár
21 0701401 Ing. Martin Šindelář
22 0013698 Ing. Petr Odstrčil
23 1005840 Ing. Pavel Ćmiel
24 0602433 Petr Slezák
25 0202327 Ing. Dušan Martiniak
26 1003624 Ing. Eva Cimflová
27 0402437 Ing. Miroslava Vondrová
28 0009015 Ing. Petr Chotěborský
29 1103633 Bc. Pavel Němčanský
30 0001524 Ing. Josef Malý
31 0007708 Václav Klaboch
32 0002534 Ing. Tomáš Rybín
33 0008209 Ing. Jana Břicháčová
34 0007414 Ing. Jan Pretl
35 0100929 Petr Jeroušek
36 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
37 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
38 1005839 Ing. Jana Lukášková
39 1101462 Roman Otisk
40 0202082 Ing. Vít Pospíšil
41 1104100 Ing. Jiří Němec
42 1001908 Ing. Eva Janáčková
43 1005235 Ing. arch. Alexander Běhal
44 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
45 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
46 1103790 Ing. Petr Hrubý
47 1000392 Ing. Miloš Černý
48 0008881 Ing. Dušan Fürbacher
49 1202249 Martin Pružinec
50 0014198 Ing. Martin Jirsa
51 0201441 Jiří Beran
52 0300158 Ing. Jan Hruška
53 0602651 Ing. Jana Bulenová
54 0601403 Ing. Jiří Sluka
55 3000292 Ing. Juraj Štrbák
56 0008160 Jiří Hyka
57 0012473 Ing. Miloš Jirásek
58 0002550 Ing. Zdeněk Schotli
59 0301449 Ing. Oleksij Ivasko
60 0008914 Ing. David Štochl
61 1400029 Ing. Mária Necidová
62 1104194 Ing,. Jiří Havlíček
63 0601614 Ing. Jitka Hofmeisterová
64 1103753 Ing. Jana Kalužíková
65 0009871 Lucie Klímová
66 0301232 Ing. Pavel Borák
67 0013303 Ing. Otakar Hrdlička
68 1005802 Ing. Jan Machek
69 0501389 Ing. Petr Zajíc
70 0301283 Karel Melzer
71 0401142 Milan Strauss
72 1301712 Ing. Radomír Bureš
73 0402507 Ing. Jiří Šindelář
74 1001232 Ing. Josef Puchner CSc.
75 0501332 David Senohrábek DiS.
76 0600879 Ing. Josef Novotný
77 1400262 Ing. Vítězslav Gregar
78 0602324 Ing. Jiří Havrda
79 0102321 Ing. Antonín Pokorný
80 0102051 Miroslav Běle
81 0300143 Ing. Jan Košan
82 0013944 Ing. Lucie Prošková
83 0007649 Ing. Václav Kosinka
84 1301072 Ing. Libor Tkáč
85 0013590 Ing. Stanislav Mastný
86 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
87 0010910 Ing. Dita Hejzlarová
88 0010296 Ing. Ivo Oves
89 0401823 Ing. Jan Gorej
90 1200533 Ing. Pavel Grňa
91 0501412 Ivan Valo
92 1400481 Ing. Renata Ševčíková
93 1002949 Ing. Antonín Pokorný
94 1005872 Ing. David Sochor
95 0202055 Ing. Michal Dub
96 1006834 Mgr. Petr Bláha
97 0010371 Ing. Miroslav Voráček
98 0014048 Ing. Kateřina Kalapírová
99 1200868 Ing. Antonín Hanák
100 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
101 1101366 Ing. Roman Musílek
102 0200938 Ing. Libuše Pokorná
103 0003147 Ing. Lambert Liška
104 0013907 Ing. Vít Zelikov
105 0600323 Jan Vávra
106 0301434 Lubomír Bašus DiS.
107 0601652 Ing. Monika Kopecká
108 0012560 Ing. Jan Anděra
109 0701347 Ing. Ladislav Bis
110 0601694 Daniel Kadavý
111 1003042 Ing. Jiří Hadrava
112 0602655 Lucie Janečková
113 1302282 Ing. Martin Šeďa
114 0602563 Ing. Jan Sekanina
115 1201480 Ladislav Pavlíček
116 0010401 Igor Stařecký
117 1101748 Josef Zahel
118 1202239 Ing-. Petr Šedivý
119 1301724 Ing. Věra Řehůřková
120 1005175 Ing. Veronika Dordová
121 0003175 Ing. Jiří Koch
122 0013321 Ing. Hynek Tuček
123 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
124 0013141 Ing. Zdeněk Krajča
125 1003088 Ing. Jiří Matoušek
126 1302374 Bc. Oto Bachůrek
127 0009781 Ing. Pavel Čačík
128 0301510 Ing. et. Ing. Miroslav Kadlec
129 1101637 Jana Štvrtňová
130 0402196 Pavlína Kratochvílová
131 1302340 Ing. Milan Martinka
132 1103547 Ing. Radim Kytnar
133 0701044 Josef Čech
134 0014266 Ing. Jaroslav Zábojník
135 1300805 Ing. Petr Dufka
136 0102237 Bc. Pavel Pupík
137 1301698 Ing. Ivana Sušilová
138 0013874 Ladislav Arnold
139 0007656 Martin Havel
140 0011134 René Svoboda
141 1004105 Ing. Petr Svoboda
142 1102442 Ing. Zdeněk Polach
143 1202124 Jan Jakeš DiS.
144 1103371 Ing. Aleš Pulkrábek
145 1201828 Pavel Háněl
146 0201506 Vlastimil Šatra
147 1200938 Libor Lecián
148 0202019 Ing. Jan Cikán
149 0500352 Ing. Zdeňka Mandlová
150 0012308 Michal Vinduška
151 0401015 Ing. Mikuláš Havrlík
152 0400354 Ing. František Podliska
153 1103796 Ing. Pavel Srkal
154 0008374 Ing. David Vávra
155 1302308 Ing. Petr Levák
156 0014307 Ing. Martin Balún
157 1100759 Ing. Jiří Kolář
158 0013715 Ing. arch. Filip Müller
159 1003558 Libor Piták
160 0600674 Ing. Radko Novotný
161 0601442 Ing. Libor Matyáš
162 0008447 Ing. Luboš Šustr
163 0011238 Ing. Miroslav Jerml
164 0202346 Evžen Veselý
165 0013115 Ing. Michal Bubeníček Ph.D.
166 0005197 Ing. Michal Říha
167 1002451 Ivo Maděra
168 1104096 Ing. Petr Valík
169 0602590 Martin Toms
170 1001196 Ing. Tomáš Haša
171 1003663 Ing. Peter Štefančík
172 1003636 Ing. Vladimír Fouček
173 0011225 Ing. Martin Semanský
174 1005293 Ing. Roman Skoták
175 0013694 Ing. arch. David Bartoš
176 0700910 Ing. Věra Sytařová
177 0006688 Ing. Karel Škorpil
178 0300366 Ing. Bedřich Rathouský
179 0102032 Ing. Milan Vávra
180 1301630 Martin Trtek
181 0202153 Renata Plevačová
182 0007018 Pavel Kuška
183 0402148 Patrik Dědic
184 0009379 Ing. Marie Medková
185 0002625 Ing. Klement Neugebauer
186 0002958 Ing. Bedřich Vlach
187 0602632 Ondřej Beneš
188 0007455 Ing. Martin Vinš
189 0013134 Ing.arch. Lenka David
190 1302467 Ing. Michal Křížek
191 0101390 Vladimír Charypar
192 1400469 Václav Švoma
193 1006726 Ing. Věra Krupanská
194 0201915 Jan Krysl
195 0201519 Ing. Jiří Růžička
196 0202329 Bc. Karolína Monhartová
197 0200955 Karel Cynybulk