Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu - webinář

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu - webinář

Přednášející: Ing. Eva Kuzmová

Anotace: Seminář/webinář nabídne pohled na problematiku výstavby a Občanského zákoníku.

Program:
 • Vztah OZ a SZ
 • Zásady soukromého práva
 • Ochrana soukromých práv
 • Osoby – fyzické, právnické – vznik, zánik, obchodní rejstřík, spotřebitel, podnikatel
 • Zastoupení – plná moc, prokura
 • Věci a jejich rozdělení – věci movité, nemovité, superficies solo cedit, stavba
 • Právní skutečnosti – neplatnost úkonů – jak se dovolat neplatnosti smlouvy, jaké to má následky, promlčení – princip, jak se dovolat promlčení práva, v jakých lhůtách, jaké to má následky
 • Absolutní majetková práva, věcná práva - vlastnické právo, sousedská práva věcná práva k věci cizí – věcná břemena, právo stavby
 • Relativní majetková práva – vznik, změny, zánik závazků – uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změny smlouvy, způsoby ukončení smluv
 • Závazky z právních jednání – přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy a smlouvy o dílo
 • Závazky z deliktů – náhrada škody, bezdůvodné obohacení
 • Přechodná ustanovení

Datum konání: 16. 3. 2020
Čas konání: od 14 hod. (délka tvrvání cca 4 hod.)
Organizační garant: Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
Seminář: Webinář je současně i seminářem.

Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
Záznam webináře nebude k dispozici.

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ NÍŽE:
Termín
Celková kapacita
241
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013390 Ing. Ondřej Machek
2 0014298 Ing. et Ing. arch. Zuzana Čabalová
3 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
4 1006787 Ing. Petr Pavlíček
5 0201039 Karel Červený
6 0010986 Ing. Petr Zelenka
7 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
8 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
9 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
10 0010999 Monika Kohoutová
11 0201412 Ing. Jaromíra Škublová
12 0400105 Ing. Jiří Vaněček
13 0012478 Václav Radechovský
14 0301189 Petr Balák
15 0202056 Jiří Aulík
16 0301055 Ing. Pavel Janeček
17 0501172 Pavlína Skoblová
18 1301703 Ing. Anna Vilímková
19 0100939 Jaroslav Šimek
20 0701401 Ing. Martin Šindelář
21 0013698 Ing. Petr Odstrčil
22 1005840 Ing. Pavel Ćmiel
23 0602433 Petr Slezák
24 0202327 Ing. Dušan Martiniak
25 1003624 Ing. Eva Cimflová
26 0402437 Ing. Miroslava Vondrová
27 0009015 Ing. Petr Chotěborský
28 1103633 Bc. Pavel Němčanský
29 0001524 Ing. Josef Malý
30 0007708 Václav Klaboch
31 0002534 Ing. Tomáš Rybín
32 0008209 Ing. Jana Břicháčová
33 0007414 Ing. Jan Pretl
34 0100929 Petr Jeroušek
35 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
36 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
37 1005839 Ing. Jana Lukášková
38 1101462 Roman Otisk
39 0202082 Ing. Vít Pospíšil
40 1104100 Ing. Jiří Němec
41 1001908 Ing. Eva Janáčková
42 1005235 Ing. arch. Alexander Běhal
43 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
44 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
45 1103790 Ing. Petr Hrubý
46 1000392 Ing. Miloš Černý
47 0008881 Ing. Dušan Fürbacher
48 1202249 Martin Pružinec
49 0014198 Ing. Martin Jirsa
50 0201441 Jiří Beran
51 0300158 Ing. Jan Hruška
52 0602651 Ing. Jana Bulenová
53 0601403 Ing. Jiří Sluka
54 3000292 Ing. Juraj Štrbák
55 0008160 Jiří Hyka
56 0012473 Ing. Miloš Jirásek
57 0002550 Ing. Zdeněk Schotli
58 0301449 Ing. Oleksij Ivasko
59 0008914 Ing. David Štochl
60 1400029 Ing. Mária Necidová
61 1104194 Ing. Jiří Havlíček
62 0601614 Ing. Jitka Hofmeisterová
63 1103753 Ing. Jana Kalužíková
64 0009871 Lucie Klímová
65 0301232 Ing. Pavel Borák
66 0013303 Ing. Otakar Hrdlička
67 1005802 Ing. Jan Machek
68 0501389 Ing. Petr Zajíc
69 0301283 Karel Melzer
70 0401142 Milan Strauss
71 1301712 Ing. Radomír Bureš
72 0402507 Ing. Jiří Šindelář
73 1001232 Ing. Josef Puchner CSc.
74 0501332 David Senohrábek DiS.
75 0600879 Ing. Josef Novotný
76 1400262 Ing. Vítězslav Gregar
77 0602324 Ing. Jiří Havrda
78 0102321 Ing. Antonín Pokorný
79 0102051 Miroslav Běle
80 0300143 Ing. Jan Košan
81 0013944 Ing. Lucie Prošková
82 0007649 Ing. Václav Kosinka
83 1301072 Ing. Libor Tkáč
84 0013590 Ing. Stanislav Mastný
85 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
86 0010910 Ing. Dita Hejzlarová
87 0010296 Ing. Ivo Oves
88 0401823 Ing. Jan Gorej
89 1200533 Ing. Pavel Grňa
90 0501412 Ivan Valo
91 1400481 Ing. Renata Ševčíková
92 1002949 Ing. Antonín Pokorný
93 1005872 Ing. David Sochor
94 0202055 Ing. Michal Dub
95 1006834 Mgr. Petr Bláha
96 0010371 Ing. Miroslav Voráček
97 0014048 Ing. Kateřina Kalapírová
98 1200868 Ing. Antonín Hanák
99 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
100 1101366 Ing. Roman Musílek
101 0200938 Ing. Libuše Pokorná
102 0003147 Ing. Lambert Liška
103 0013907 Ing. Vít Zelikov
104 0600323 Jan Vávra
105 0301434 Lubomír Bašus DiS.
106 0601652 Ing. Monika Kopecká
107 0012560 Ing. Jan Anděra
108 0701347 Ing. Ladislav Bis
109 0601694 Daniel Kadavý
110 1003042 Ing. Jiří Hadrava
111 0602655 Lucie Janečková
112 1302282 Ing. Martin Šeďa
113 0602563 Ing. Jan Sekanina
114 1201480 Ladislav Pavlíček
115 0010401 Igor Stařecký
116 1101748 Josef Zahel
117 1202239 Ing. Petr Šedivý
118 1301724 Ing. Věra Řehůřková
119 1005175 Ing. Veronika Dordová
120 0003175 Ing. Jiří Koch
121 0013321 Ing. Hynek Tuček
122 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
123 0013141 Ing. Zdeněk Krajča
124 1003088 Ing. Jiří Matoušek
125 1302374 Bc. Oto Bachůrek
126 0009781 Ing. Pavel Čačík
127 0301510 Ing. et Ing. Miroslav Kadlec
128 1101637 Jana Štvrtňová
129 0402196 Pavlína Kratochvílová
130 1302340 Ing. Milan Martinka
131 1103547 Ing. Radim Kytnar
132 0701044 Josef Čech
133 0014266 Ing. Jaroslav Zábojník
134 1300805 Ing. Petr Dufka
135 0102237 Mgr. Pavel Pupík
136 1301698 Ing. Ivana Sušilová
137 0013874 Ladislav Arnold
138 0007656 Martin Havel
139 0011134 René Svoboda
140 1004105 Ing. Petr Svoboda
141 1102442 Ing. Zdeněk Polach
142 1202124 Jan Jakeš DiS.
143 1103371 Ing. Aleš Pulkrábek
144 1201828 Pavel Háněl
145 0201506 Vlastimil Šatra
146 1200938 Libor Lecián
147 0202019 Ing. Jan Cikán
148 0500352 Ing. Zdeňka Mandlová
149 0012308 Michal Vinduška
150 0401015 Ing. Mikuláš Havrlík
151 0400354 Ing. František Podliska
152 1103796 Ing. Pavel Srkal
153 0008374 Ing. David Vávra
154 1302308 Ing. Petr Levák
155 0014307 Ing. Martin Balún
156 1100759 Ing. Jiří Kolář
157 0013715 Ing. arch. Filip Müller
158 1003558 Libor Piták
159 0600674 Ing. Radko Novotný
160 0601442 Ing. Libor Matyáš
161 0008447 Ing. Luboš Šustr
162 0011238 Ing. Miroslav Jerml
163 0202346 Evžen Veselý
164 0013115 Ing. Michal Bubeníček Ph.D.
165 0005197 Ing. Michal Říha
166 1002451 Ivo Maděra
167 1104096 Ing. Petr Valík
168 0602590 Martin Toms
169 1001196 Ing. Tomáš Haša
170 1003663 Ing. Peter Štefančík
171 1003636 Ing. Vladimír Fouček
172 0011225 Ing. Martin Semanský
173 1005293 Ing. Roman Skoták
174 0013694 Ing. arch. David Bartoš
175 0700910 Ing. Věra Sytařová
176 0006688 Ing. Karel Škorpil
177 0300366 Ing. Bedřich Rathouský
178 0102032 Ing. Milan Vávra
179 1301630 Martin Trtek
180 0202153 Renata Plevačová
181 0007018 Pavel Kuška
182 0402148 Patrik Dědic
183 0009379 Ing. Marie Medková
184 0002625 Ing. Klement Neugebauer
185 0002958 Ing. Bedřich Vlach
186 0602632 Ondřej Beneš
187 0007455 Ing. Martin Vinš
188 0013134 Ing. arch. Lenka David
189 1302467 Ing. Michal Křížek
190 0101390 Vladimír Charypar
191 1400469 Václav Švoma
192 1006726 Ing. Věra Poláková
193 0201915 Jan Krysl
194 0201519 Ing. Jiří Růžička
195 0202329 Bc. Karolína Monhartová
196 0200955 Karel Cynybulk
197 0001113 Leoš Krejčín
198 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
199 1101532 Ing. Jan Klabal
200 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
201 0201722 Ing. Jan Setikovský
202 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
203 1006530 Ing. Peter Fabian
204 0102188 Jiří Jokl
205 3000083 Ing. Laura Lazzeriniová
206 0010321 Ing. Michal Lenoch
207 0011075 Ing. Martin Liška
208 0201188 Ing. Petr Pivovar
209 0008264 Ing. Jan Čapek
210 1302244 Ing. Tomáš Ruth
211 0700281 Miroslav Manžel
212 0101474 Ing. Zdeněk Bláha
213 0000087 Ing. Karel Rod
214 0500227 Ing. Bc. Stanislav Říha
215 0201783 Milan Archman
216 0701230 Ing. Luděk Čapek
217 0701614 Martin Haupt
218 0701356 Yvona Novotná
219 0003240 Ing. Antonín Perný
220 0009060 Milan Janeček
221 0002049 Jiří Bretšnajdr
222 0012977 Ing. Jan Weigl
223 1100980 Ing. Jiří Kalvach
224 0003747 Ing. Antonín Fara
225 0007041 Ing. Jiří Procházka
226 0008033 Ing. Pavel Poloprudský
227 0013016 Ing. Jan Lahoda
228 0013243 Ing. Marek Holinka
229 0012823 Attila Kis
230 0005265 Jan Carbol
231 1003144 Ing. Vladislava Kosková
232 0001310 Ing. Iveta Nosková
233 1003314 Ing. Zdeněk Šebesta
234 1006346 Ing. Jan Špatný
235 0003575 Ing. Jiří Sedláček CSc.
236 0000602 Ing. Taťjana Dvořáková
237 0003030 Ing. Pavel Krejčí
238 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
239 1006154 Mario Pakes
240 0010196 Josef Marek
241 0008706 Ing. Markéta Hamplová