Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Webinář - Průzkumné práce a jejich vliv na projektovou přípravu stavebních úprav RD

Webinář - Průzkumné práce a jejich vliv na projektovou přípravu stavebních úprav RD

Celková kapacita
441
Přednášející:
Ing. Martin Perlík, autorizovaný stavební inženýr a odborný poradce pro úpravy domů, 1. místo Živnostník roku hl. m. Prahy 2016
  
Anotace:Stavební úpravy a rozšiřování stávajících rodinných domů se v poslední době stávají stále významnější částí projektových prací. Jaké průzkumné práce a v jakém rozsahu jsou nutné pro získání dostatečných informací pro volbu koncepce úprav a pro jejich návrh? Co vše je možné zjistit z veřejně dostupných informací a zdrojů a co při podrobné prohlídce objektu? A hlavně, co to vše bude znamenat pro přípravu a realizaci opravy objektu? To vše bude obsahem tohoto semináře.
  
Program:
1) Původní dokumentace jako neocenitelný zdroj informací
2) Zdroje z internetu – mapy, katastr, územní plán a další
3) Pozemek domu, dům zvenčí, připojovací místa technické infrastruktury
4) Časté typy domů a co od nich můžete čekat
5) Rodinný dům od sklepa po půdu, jaké informace zjistíte prostým okem
6) Konstrukce nosné, nenosné a částečně nosné
7) Požadavky investora x možnosti starého domu
8) Sondy, průzkumy a jejich využití pro projekt
9) Vnitřní rozvody, co jde zachovat a co se musí vyměnit
10) Stavební úřad a úpravy starých domů
11) Diskuze
 
Datum konání:8.10.2019
Čas konání:14:00 – 18:00 hod.
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
 
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
2 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
3 0602021 Ing. Jiří Bajgar
4 1006758 Ing. Petr Klimeš
5 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
6 0013390 Ing. Ondřej Machek
7 1006041 Jiří Vaníček
8 0401049 Ing. Renáta Formánková
9 1102726 Ing. Iva Polochová
10 1004979 Ing. Ilona Janíková
11 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
12 1101256 Ing. Božena Lusková
13 0014134 Ing. Roman Skalický
14 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
15 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
16 0012143 Ing. Roman Kliment
17 1400329 Ing. Petr Satorie
18 1103405 Ing. Petr Chroboček
19 0013063 Ing. Stanislav Kozák
20 0012232 Marek Varga
21 0013219 Ing. Mária Vaňková
22 0013068 Ing. Martin Schneider
23 1302326 Ing. Radek Olšák
24 0010294 Ing. Petr Škola
25 0012532 Ing. Radek Hrma
26 0010502 Ing. Jaroslav Jankovský
27 0010459 Ing. Zdeněk Hrouda
28 0014044 Ing. Jan Vecko
29 0012490 Ing. Petr Duník
30 0013465 Ing. Václav Luzar
31 0008543 Ing. Stanislav Mareš
32 0008772 Ing. Jan Šilhavý
33 0008209 Ing. Jana Břicháčová
34 0008881 Ing. Dušan Fürbacher
35 0009672 Ing. Michal Rulc
36 0010464 Ing. Ivana Matějková
37 0009000 Ing. František Rulík
38 0014198 Ing. Martin Jirsa
39 0013022 Ing. Jakub Vaněk
40 0012916 Ing. Petr Šandera
41 0602166 Ing. Oldřich Kalvoda
42 0013303 Ing. Otakar Hrdlička
43 0101559 Ing. Radek Falář
44 1302453 Ing. Roman Jelínek
45 1000337 Ing. Soňa Ondráčková
46 0012825 Ing. Jan Červenka
47 0012355 Ing. Aleš Janoušek
48 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
49 0013429 Ing. Markéta Šedivá
50 0013134 Ing.arch. Lenka David
51 0005407 Květoslava Fuková
52 0010371 Ing. Miroslav Voráček
53 0005420 Ing. Pavel Melicher
54 0007649 Ing. Václav Kosinka
55 0012625 Ing. Filip Jiřičný
56 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
57 0004421 Ing. Kamil Seidl
58 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
59 0002742 Ing. Bohumil Ouda
60 0002494 Ing. Pavel Sýkora
61 0003745 Stanislav Kolář
62 0004326 Ing. Josef Spour
63 0000599 Ing. Miloslav Bejda
64 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
65 0102032 Ing. Milan Vávra
66 0003240 Ing. Antonín Perný
67 0011016 Pavel Rozsypal
68 0010760 Ing. Petr Bílek
69 0001755 Ing. Jan Kašpar
70 0009416 Ing. Jiří Herzman
71 1300486 Ing. Marek Hasoň
72 0000863 Ing. Josef Prošek
73 0007041 Ing. Jiří Procházka
74 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
75 1201996 Ing. Vladimír Puda
76 1006288 Ing. Tomáš Chovanec
77 0009183 Ing. Pavel Minář
78 0010633 Ing. Jan Vacík
79 0004966 Ing. Radovan Barsa
80 0301170 Emil Ečer
81 0011251 Ing. Ivana Laštovková
82 1005124 Pavel Prchal
83 0009989 Ing. David Kupilík
84 0501333 Ing. arch. Lenka Bartošová
85 1003856 Ing. Martin Koráb
86 1103731 Ing. Dušan Halama
87 1102183 Ing. Jiří Lacina
88 1104100 Ing. Jiří Němec
89 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
90 1005887 Ing. Miloš Petr
91 1004424 Ing. Milan Pokorný
92 1006672 Ing. Radim Holub
93 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
94 1006000 Ing. Miroslav Sukup
95 1005267 Zdeněk Zbořil
96 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
97 1005839 Ing. Jana Lukášková
98 1103338 Ing. Ivo Masárech
99 1201239 Ing. Michal Janík
100 1200720 Ing. Miroslav Novák
101 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
102 0700505 Antonín Odvárka
103 0100368 Ing. Vladimír Soukup
104 0102560 Ing. Miroslav Veselý
105 1201515 Ing. Kamil Skala
106 1104018 Ing. Robin Humelič
107 0701297 Ing. Monika Baráková
108 1004081 Ing. Martin Hlavoň
109 0700576 Ing. František Češka
110 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
111 0701532 Ing. Ladislav Roušar Ph.D.
112 0701499 Ing. Jana Vogelová
113 1003308 Ing. Petr Češka
114 0701492 Ing. Jan Picpauer
115 0700057 Ing. Vít Kolda
116 0701612 Ing. Radek Pilař
117 0701125 Ing. Jitka Kociánová
118 1103689 Ing. Zdeněk Kostka
119 1005441 Ing. Jiřina Dvořáková
120 1002453 Ing. Eva Hebedová
121 0013778 Ing. Jana Součková
122 1003624 Ing. Eva Cimflová
123 0602324 Ing. Jiří Havrda
124 0012738 Ing.arch. Iveta Klabíková Ramešová
125 1103544 Ing. Lukáš Kosub
126 0102484 Roman Pivoňka
127 1002855 Ing. Radoslav Král
128 0500180 Ing. Jiří Žižka
129 0202245 Ing. Pavel Janout
130 0701011 Ing. Radka Kroutilová
131 1003558 Libor Piták
132 1006897 Bc. Josef Bayer
133 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
134 0009342 Karel Veith
135 1003797 Ing. Pavel Hovorka
136 1302467 Ing. Michal Křížek
137 1202049 Ing. Vladimír Hirt
138 0401453 Ing. Karel Vlček
139 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
140 0012326 Ing. Jan Zajíček
141 0101848 Ing. Pavel Vyskočil
142 1200172 Ing. Bořivoj Klečka
143 1006820 Ing. Martin Kužela
144 1103910 Ing. Jiří Mašek
145 0601963 Ing. Radek Adam
146 0005474 Ing. Štěpánka Malypetrová
147 0014206 Ing. arch. Lukáš Tůma
148 1400656 Jaroslav Trojan
149 1103714 Ing. Petr Blažek
150 0101974 Vlastimil Vondrys
151 0012553 Ing. Stanislav Kolář
152 0004456 Ivan Kavka
153 1004315 Ing. Ivana Minářová
154 0009369 Ing. Robert Koska
155 0013762 Ing. arch. Miroslav Frantes
156 0602737 Bc. Tomáš Boudyš
157 0007734 Ing. Jan Kamarád
158 0602695 Ing. Martin Oliva
159 1100146 Karel Šidlo
160 0402219 Petr Andrejkovič
161 1006751 Ing. Martin Valášek
162 0602651 Ing. Jana Bulenová
163 0102470 Ing. arch. Jiří Neužil
164 1302477 Eva Müllerová
165 0012053 Ing. Pavel Štěpán
166 0012555 Ing. Lubomír Špaček
167 1006052 Ing. Svatoslav Blažek
168 1302282 Ing. Martin Šeďa
169 1400254 Ing. Zdeněk Musil
170 1201940 Ing. Jakub Jindrák
171 0602504 Ing. Martin Hynek
172 0013604 Ing.arch. Jan Zemek
173 1302110 Ing. Tomáš Kročil
174 1400651 Ing. Martin Schauer
175 1102677 Pavel Švaňa
176 1006022 Ing. Peter Trnka
177 0202221 Ing. Miroslav Packan
178 0013969 Ing. Petr Janeček
179 0101258 Ing. Luděk Němec Ph.D.
180 1004280 Ing. Adam Kurdík
181 0102419 Michal Voldřich
182 1301467 Ing. Ludmila Rosíková
183 1400481 Ing. Renata Ševčíková
184 1006134 Ing. Ivo Kišš
185 0011335 Ludmila Berková
186 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
187 1005573 Ing. Michael Jaďuď
188 0701581 Lenka Straková
189 1302329 Ing. Jiří Kuňák
190 0012698 Petr Černatovič
191 1400590 Ing. Michal Vondrák
192 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
193 0005059 Hynek Čvančara
194 0201758 Karel Šafrata
195 0402470 Bc. Michal Klíma
196 1302253 Ing. David Zapletal
197 0013322 Ing. Vladimíra Zdvořilá
198 1103149 Ing. Martin Wrzecionko
199 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
200 1001687 Ing. Petr Hájek
201 1103533 Ing. Michal Kawulok
202 0501337 Ing. Martin Sehnoutka
203 1302295 Stanislav Jurášek
204 1004229 Ing. Milan Štukavec MSc., Ph.D. MBA
205 0501363 Ing. Jaroslav Pfleger
206 1003120 Ing. Vojtěch Parolek
207 1103693 Ing. Jan Jadrníček
208 1005283 Ing. Ruben Pippal
209 1103860 Ing. Jiří Šafránek
210 0401649 Miloslav Chalupníček
211 0201674 Ing. Marek Weishäupl
212 1103959 Ing. Petr Kus
213 0501317 Antonín Bien DiS.
214 0101839 Ing. Petr Papoušek
215 0300910 Ing. Petr Beníček
216 0201189 Dana Kůrková
217 1004034 Ing. Pavel Mrňa
218 0501263 Jan Hošek
219 0602531 Ing. Luboš Lonský
220 0200105 Ing. František Schejbal
221 1103489 Ing. Štěpán Šňupárek
222 0402463 Pavel Bumba
223 0200259 Zdeněk Varvařovský
224 1006662 Zdeněk Görner
225 0300824 Ing. Pavel Heinz
226 0601978 Ing. Radek Brandejs Ph.D.
227 0401388 Ing. Pavel Vrba
228 0401795 Ing. Miroslav Svoboda
229 0602374 Ing. Jakub Kiska
230 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
231 1200243 Ing. Oldřich Studený
232 1005828 Jan Odložilík
233 1000392 Ing. Miloš Černý
234 1005341 Ing. Tomáš Sobotka
235 1301289 Ing. Zdenek Kocourek
236 0200402 Ing. Jaroslav Uhlík
237 1003307 Ing. Herbert Svoboda
238 0602517 Ing. Jiří Bartoň
239 0500048 Ing. Jiří Čermák
240 1005516 Tomáš Sýkora
241 0301546 Ing. Andrea Sládečková
242 0401118 Ing. Jaroslav Procházka
243 0201341 Zbyněk Bartoň
244 0200938 Ing. Libuše Pokorná
245 1302141 Ing. Hana Ševčíková
246 0602630 Josef Kolář
247 1102958 Ing.arch. Lucie Petrů
248 0401151 Jiří Procházka
249 0602662 Ing. Kateřina Hon
250 1400551 Ing. Jindřiška Pekárková
251 1400435 Ing. Jana Teplá
252 0500352 Ing. Zdeňka Mandlová
253 0300366 Ing. Bedřich Rathouský
254 0301021 Ing. Lubor Šimek
255 1400392 Ing. Iva Růžičková
256 0200821 Alena Vochová
257 0101896 Ing. Marian Vyžral
258 0501323 Ing. Lucie Kotrbatá
259 1102842 Ing. Ivo Swaczyna
260 1300282 Ing. Monika Bambuchová
261 0601493 Bc. Radek Pácalt
262 1104172 Ing. Adam Kermes
263 0201088 Ing. František Kalouš
264 1102581 Jiří Franc
265 1006904 Ing. Matěj Fikar
266 0602490 Ing. Miloš Vondřejc
267 0401226 Jiřina Vedralová
268 1101748 Josef Zahel
269 1002344 Ing. Jiří Dvořák
270 0602138 Ing. Tomáš Měchura
271 0600731 Ing. Vladislav Jána
272 1005300 Dita Mohelníková
273 0300410 Ing. Jan Rund
274 0201412 Ing. Jaromíra Škublová
275 1104170 Ing. Jiří Bednář
276 1006851 Ing. Martin Němeček Ph.D.
277 0102182 Ing. Pavel Beran
278 0201678 Jaroslav Brožka
279 0400963 Ing. Antonín Wachtel
280 0102301 Ing. Miroslav Markytán
281 0010397 Ing. Monika Votoček
282 0700493 Tomáš Janecký
283 0102463 Ing. Jan Závitkovský
284 1006409 Ing. Filip Burjanek
285 0402197 Hana Möbiusová
286 1006309 Ing. Michal Pavelek
287 0602723 Ing. Tomáš Pánek
288 1103396 Ing. Blanka Křižková
289 1005088 Ing. Marek Kunický
290 0501292 Tomáš Brixi
291 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
292 0402107 Ing. Petra Kučerová
293 0602008 Ing. Radim Mach
294 1201593 Ing. Ivo Vzatek
295 1005235 Ing. arch. Alexander Běhal
296 1006324 Ing. Jiří Vranečka
297 1006579 Ing. Petr Vedra
298 1201231 Ing. Luděk Ježek
299 0300158 Ing. Jan Hruška
300 0010293 Petr Pospíchal
301 0601500 Ing. Jiří Viesner
302 1300055 Ing. Karol Harár
303 1201578 Ing. Jan Turek
304 1102948 Ing. Jan Homola
305 1301339 Eva Blažková
306 0501054 Ing. Marek Nový
307 1003178 Ing. Petr Strnad
308 1104010 Ing. David Šotkovský
309 1201960 Ing. Otakar Spáčil
310 1103976 Ing. Jan Chalcař
311 0201378 Ing. Zdeněk Bauer
312 1201980 Ing. Libor Sedláček
313 1103098 Ing. Vít Michel
314 0600978 Miloslav Hanuš
315 0401305 Ing. Josef Kastner
316 0102449 Ing. Alena Pinkerová
317 0102276 Ing. Karel Štádlík
318 0701536 Ing. Daniela Klikarová
319 1301607 Ing. Pavel Krampla
320 1400480 Ing. David Urbánek
321 0500432 Jan Hobelant
322 0601182 Ing. Jan Helbich
323 1400249 Ing. Jiří Mutl
324 1301902 Ing. Petr Slunečko
325 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
326 1300710 Ing. František Kavka
327 0202075 Ing. Petr Janoušek
328 0101298 František Hruška
329 0701568 Pavel Hemerka
330 1302129 Ing. Kateřina Pinďáková
331 1002693 Ing. Martin Bayer
332 0101372 Ing. Petr Moučka
333 1004086 Ing. Miroslav Sulik
334 1400344 Ing. Tomáš Emmer
335 0101290 Milan Ticháček
336 0700399 Ing. Michal Kokula
337 0012170 Ing. Miroslav Fejfar
338 1103613 Michael Boček
339 1101121 Ing. Richard Žák
340 0101057 Ing. Miloš Polanka
341 0701265 Jiří Mojžíš
342 1001444 Ing. Jan Heralecký
343 0102437 Ing. Tomáš Jedlička
344 1002378 Ing. Pavel Nedoma
345 0202119 Ing. arch. Václav Kosnar
346 1103051 Ing. Tomáš Brückner
347 1005379 Ing. Ivo Špendlík
348 0200349 Ing. Jana Cihlářová
349 0100708 Ing. Petr Thim
350 1200991 Ing. Ivo Pospíšil
351 0402196 Pavlína Kratochvílová
352 0102425 Ing. Ondřej Soukup
353 1102253 Ing. Dušan Kolek
354 0400420 Ing. Karel Pleyer
355 1300683 Ing. Jaroslav Skovajsa
356 1302084 Ing. Jan Roubalík
357 0500357 Ing. Martin Jeřábek
358 0602244 Ing. Eva Krejcarová
359 1001466 Ing. Šárka Prachařová
360 1005399 Ing. Lukáš Hejný Ph.D.
361 1101396 Barbara Stýblová
362 1005444 Ing. Radek Weigner
363 1100781 Ing. Jan Krőmer
364 0500498 Ing. Jiří Fiala
365 1006201 Ing. Radim Kolář Ph.D.
366 0301334 František Mašek
367 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
368 1006316 Ing. Petr Kašpar
369 0600642 Ing. Martin Louda
370 0301186 Jana Kožíšková
371 1101805 Ing. Miroslav Klimpar
372 1300814 Ing. Tomáš Formánek
373 0500504 Ing. Jiří Morávek
374 0301293 Ing. Roman Michálek
375 1100306 Ing. Mojmír Janů
376 1301288 Lubomír Pivec
377 0102220 Ing. Josef Skala Ph.D.
378 0102424 Ing. Petra Dobešová
379 1300093 Ing. Jiří Novák
380 0300454 Miroslav Petrásek
381 0200953 Jiří Chlad
382 1001908 Ing. Eva Janáčková
383 1201057 Ing. Milan Ošťádal
384 0100387 Martina Kraftová
385 0402147 Sandra Krejčová
386 0102118 Bc. Lucie Blažková DiS.
387 0201030 Ing. Ivo Mikáska
388 0102356 Ing. Dana Brožová
389 0100463 Ing. Jaroslav Rybář
390 0300132 Ing. Vladimír Toman
391 1400088 Ing. Miloslav Zadražil
392 1400029 Ing. Mária Necidová
393 0102260 Ing. Miroslav Šťastný
394 0600349 Ing. Karel Kundera
395 0300227 Ing. Václav Brožka
396 1006365 Ing. Samir Asfour
397 1101661 Ing. Radan Sležka
398 1302043 Jaroslav Pavelka
399 1104201 Ing. Karel Oubělický
400 0500202 Ing. Jaroslav Vaněk
401 0700462 Ing. Jiří Mrkvička
402 1102491 Ing. Vladimíra Pokorná
403 1003533 Ing. Jan Zástěra
404 1103548 Ing. Václav Šimek
405 0602719 Ing. Jaroslav Štrop
406 0401015 Ing. Mikuláš Havrlík
407 0102163 Ing. Zdeněk Pešek DiS.
408 0101446 Ing. Pavel Zeman
409 0100385 Václav Mráz
410 1102159 Ing. Petr Drbušek
411 0401142 Milan Strauss
412 0601811 Jan Křižánek
413 1005829 Ing. Martin Hublík
414 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
415 0500614 Ing. Roman Libich
416 1301756 Ing. Tomáš Hubík
417 0200391 Ing. Václav Bouberle
418 1005548 Ing. Jan Filípek
419 1201887 Ing. Marek Rýznar
420 1104131 Ing. Přemysl Holý
421 0400044 Ladislav Knap
422 0602329 Ing. Milan Drahoš
423 0701298 Ing. Jiří Janda
424 1302208 Ing. Mirko Ingr
425 0402338 Ing. Jakub Šilhán
426 1006481 Ing. Jiří Kalánek
427 1005905 Ing. Roman Schelle
428 0500720 František Ovečka
429 0602285 Ing. Martina Hepnerová
430 0300372 Ing. Stanislav Lesák
431 0005857 Ing. Jiřina Hájíčková
432 0602684 Ing. Ondřej Černý
433 1005203 Ing. Vladimíra Tomalová
434 1104194 Ing,. Jiří Havlíček
435 1100018 Ing. Jaroslav Mikš
436 1104025 Martina Prymusová
437 0401178 Ing. Petr Sládek
438 1006721 Ing. Radovan Kuda
439 1101555 Ing. František Kořistka
440 1102625 Ing. Jana Grygerová Hellebrandová
441 1301934 Ing. Pavel Štajnrt