Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Webinář - Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Webinář - Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Přednášející:
JUDr. Eva Kuzmová
  
Anotace:

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se vzájemnými vazbami stavebního zákona a správního řádu v rámci správních řízení vedených dle stavebního zákona, rozšířit, aktualizovat a prohloubit si znalosti jejich odpovídající aplikace, s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této oblasti.

Podíváme se, jak správně vykládat jednotlivá ustanovení správního řádu pro oblast správních řízení vedených dle stavebního zákona, kdy se bude používat speciální právní úprava daná stavením zákonem a kdy se uplatní úprava zakotvená ve správním řádu. Nedílnou součástí bude rovněž rozbor závěrů Poradního sboru Ministerstva vnitra pro správní řád a rozbor aktuální judikatury či jiné rozhodovací praxe. U příslušných pasáží bude zdůrazněn i vliv novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.
  
Program:
 • vztah stavebního zákona a správního řádu
 • aplikace základních zásad činnosti správních orgánů
 • správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení doručování
 • účastníci řízení a zastoupení, úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu,
 • postup před zahájením řízení
 • průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, přerušení, zastavení řízení
 • zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty
 • rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí
 • nečinnost
 • postupy podle § 156 SŘ
 • opravné prostředky – řádné a mimořádné
 • diskuse, dotazy
 
Datum konání:30. 3. 2020
Čas konání:od 14 hod. (délka tvrvání cca 4 hod.)
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
Seminář:Webinář je současně i seminářem.
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
Záznam webináře nebude k dispozici.
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ NÍŽE:

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0500048 Ing. Jiří Čermák
2 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
3 1006787 Ing. Petr Pavlíček
4 0010986 Ing. Petr Zelenka
5 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
6 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
7 0012478 Václav Radechovský
8 0400963 Ing. Antonín Wachtel
9 0602395 Ing. Martina Konášová
10 0010999 Monika Kohoutová
11 0010699 Tomáš Pilík DiS.
12 0301189 Petr Balák
13 1104100 Ing. Jiří Němec
14 0201921 David Stieber
15 1004979 Ing. Ilona Janíková
16 0602433 Petr Slezák
17 0100939 Jaroslav Šimek
18 0501319 Ing. Pavel Nechanický
19 0601823 Ing. Petr Molnár
20 0014197 Ing. Václav Ráček Ph.D.
21 1005839 Ing. Jana Lukášková
22 0008371 Ing. Pavel Šindelář
23 0012868 Milan Bártů
24 0013390 Ing. Ondřej Machek
25 0009015 Ing. Petr Chotěborský
26 0007708 Václav Klaboch
27 1005023 Ing. Petr Hajduk
28 0002534 Ing. Tomáš Rybín
29 0008209 Ing. Jana Břicháčová
30 0301027 Ing. Pavel Žemlička
31 0008609 Ing. Miroslav Böhm
32 0000362 Ing. Pavel Rous
33 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
34 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
35 0601652 Ing. Monika Kopecká
36 0101839 Ing. Petr Papoušek
37 0010293 Petr Pospíchal
38 0202082 Ing. Vít Pospíšil
39 0602590 Martin Toms
40 1001908 Ing. Eva Janáčková
41 1005235 Ing. arch. Alexander Běhal
42 1006059 Ing. Jiří Štverák
43 1103790 Ing. Petr Hrubý
44 1006977 Ing. Tomáš Herman
45 1103860 Ing. Jiří Šafránek
46 1000392 Ing. Miloš Černý
47 0102015 Ing. Martin Hejl
48 0602563 Ing. Jan Sekanina
49 0300158 Ing. Jan Hruška
50 0201441 Jiří Beran
51 0602651 Ing. Jana Bulenová
52 0012473 Ing. Miloš Jirásek
53 1102713 Ing. Jaroslav Kukuča
54 1103043 Ing. Stanislav Smiga
55 0008914 Ing. David Štochl
56 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
57 0009871 Lucie Klímová
58 0011969 Ing. Milan Bernášek
59 0013557 Ing. František Havránek
60 0013303 Ing. Otakar Hrdlička
61 0301546 Ing. Andrea Sládečková
62 0301387 Ing. Martin Haueisen
63 1400537 Ing. Martin Janák
64 0006716 Ing. Otakar Hasík
65 0401142 Milan Strauss
66 1001232 Ing. Josef Puchner CSc.
67 0501332 David Senohrábek DiS.
68 1400262 Ing. Vítězslav Gregar
69 0701582 Ing. Pavel Kurka
70 1202116 Bc. Vít Malý
71 0501349 Radek Čada
72 0300143 Ing. Jan Košan
73 0013944 Ing. Lucie Prošková
74 0011688 Ing. Věra Čermáková
75 0013590 Ing. Stanislav Mastný
76 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
77 1200533 Ing. Pavel Grňa
78 0602324 Ing. Jiří Havrda
79 0010296 Ing. Ivo Oves
80 0200397 Ing. Vlasta Kůtová
81 0402190 Lukáš Slavík
82 0200797 Ing. Petr Kocman
83 0402051 Ing. Radek Hynek
84 0005523 Ing. Martin Riger
85 1400481 Ing. Renata Ševčíková
86 1002949 Ing. Antonín Pokorný
87 0102283 Ing. Jan Sirový
88 1005872 Ing. David Sochor
89 1100154 Ing. Jan Česelský
90 1301072 Ing. Libor Tkáč
91 0700764 Ing. Josef Bohatý
92 1101020 Ing. Jiří Křupka
93 0010055 Ing. Václav Kvasnička
94 0014048 Ing. Kateřina Kalapírová
95 0010371 Ing. Miroslav Voráček
96 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
97 1101366 Ing. Roman Musílek
98 0200938 Ing. Libuše Pokorná
99 0003147 Ing. Lambert Liška
100 1103466 Ing. Ivan Kudra
101 0013907 Ing. Vít Zelikov
102 0100069 Ing. Lubomír Hlom
103 0601500 Ing. Jiří Viesner
104 0602655 Lucie Janečková
105 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
106 0004333 Ing. Jitka Pfeifferová
107 1302282 Ing. Martin Šeďa
108 1101748 Josef Zahel
109 1102875 Dalibor Rybka
110 1005175 Ing. Veronika Dordová
111 0201039 Karel Červený
112 0003175 Ing. Jiří Koch
113 1400656 Jaroslav Trojan
114 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
115 1202147 Ing. Jaromír Havlík
116 1302374 Bc. Oto Bachůrek
117 0012912 Ing. Jiří Lávic
118 1103547 Ing. Radim Kytnar
119 1003042 Ing. Jiří Hadrava
120 0102237 Bc. Pavel Pupík
121 0002430 Ing. Božena Parpelová
122 0013959 Vladislav Vondra
123 1201231 Ing. Luděk Ježek
124 1201577 Ing. Jiří Flašar
125 0007656 Martin Havel
126 1004105 Ing. Petr Svoboda
127 0008539 Ing. Jan Hašek
128 1102442 Ing. Zdeněk Polach
129 1103371 Ing. Aleš Pulkrábek
130 0400975 Nina Blavková
131 1301839 Martin Polách
132 0202019 Ing. Jan Cikán
133 0400354 Ing. František Podliska
134 0002049 Jiří Bretšnajdr
135 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
136 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
137 1302308 Ing. Petr Levák
138 1005674 Ing. Radim Pokorný
139 1400329 Ing. Petr Satorie
140 1100826 Rudolf Paščák
141 0202346 Evžen Veselý
142 0012405 Ing. Lukáš Grűnwald
143 1104103 Ing. Radek Kreisl
144 1103857 Hana Svobodová
145 1003663 Ing. Peter Štefančík
146 0006802 Ing. Petr Pavlíček
147 0009552 Bohumil Soukup
148 1003636 Ing. Vladimír Fouček
149 0700910 Ing. Věra Sytařová
150 1301630 Martin Trtek
151 1006854 Ing. Martin Pěknica
152 0007018 Pavel Kuška
153 1006240 Ing. František Pokorný
154 0009379 Ing. Marie Medková
155 0013694 Ing. arch. David Bartoš
156 0013134 Ing.arch. Lenka David
157 0013321 Ing. Hynek Tuček
158 0005881 Ing. Richard Motyčka
159 1103405 Ing. Petr Chroboček
160 1400469 Václav Švoma
161 0012909 Ing. Jana Abrhamová
162 0011671 Ing. Roman Franěk
163 1006726 Ing. Věra Krupanská
164 0201519 Ing. Jiří Růžička