Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Wienerbeerger FORUM 2016

Wienerbeerger FORUM 2016

Pořadatel

Druh akce
Odborný seminář
Trvání
4 hodiny (9.00 - 13.00)
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
architekti, projektanti, stavební firmy
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Detaily řešení, tabulky, porovnání, poruchy na stavbách a prezentovaná fotodokumentace.
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Josef Beneš
Přednášející (pracoviště)
Ing. Josef Beneš, technický poradce společnosti Wienerberger
Hlavní odborné téma – program akce
Hlavní témata :
• Broušené akustické cihelné bloky. Profi řešení pro stavby, porovnání, zkoušky, praxe. Ing. Josef Beneš, technický poradce společnosti Wienerberger a.s.
• Větrání šikmých střech s pálenou krytinou. Praxe, provedení, chyby na stavbách. Aktuální legislativa a změny s vlivem na provádění a projektování. Ing. Eva Hellerová, soudní znalec se specializací střecha, střešní pláště
• Nové řešení roletových a žaluziových překladů VARIO UNI s podejem od 1.dubna 2016. Zkoušky, praktická zkušenost, univerzálnost použití i s ohledem na rozměry schránky. Ing. Antonín Horský, produkt technik společnosti Wienerberger a.s.
• Těžké stropy. Stropy bez nadbetonávky v praxi, návrhu a řešení detailů. Statika vodorovných konstrukcí při použití cihel T a AKU. Praktická statika ze staveb. Ing. Ivo Petrášek, statik společnosti Wienerberger a.s.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Novinky v oblasti broušených cihelných bloků, stropy bez nadbetonávky, šikmé střechy s pálenou střešní krytinou