Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - ČASTÉ CHYBY DODAVATELŮ V RÁMCI VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - ČASTÉ CHYBY DODAVATELŮ V RÁMCI VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M.
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Martin Budiš, odborný lektor akreditován MV ČR pro školení zákona o veřejných zakázkách, Osvědčení MMR o absolvování školení školitelů k problematice zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Veřejné zakázky v roce 2015 z pohledu dodavatele
2. Nejčastější nedostatky v nabídkách
3. Technická novela zákona
4. Prokazování kvalifikace
5. Rozhodovací praxe
6. Práva a povinnosti
7. Ukončení zadávacího řízení
8. Podání námitek
9. Správní řízení
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Veřejné zakázky tvoří v současnosti klíčový segment nejen ve stavebnictví, ale i v jiných oborech. Orientace a znalost procesu veřejných zakázek tvoří předpoklad úspěšného vyhledávání příležitosti, předkládání nabídek i vlastní realizace zakázek.
Nabízíme Vám proto specializovaný prakticky zaměřený seminář, který poskytne informace ke klíčovým otázkám veřejných zakázek v roce 2015 z pohledu dodavatele a upozorní na nejčastější nedostatky v nabídkách.
Zaměření kurzu: Problematika veřejných zakázek s ohledem na technickou novelu zákona platnou od 6. 3. 2015 a na připravovaný nový zákon o veřejných zakázkách. Nejčastější chyby při podávání nabídek a prokazování kvalifikace s ohledem na nastavené kvalifikační předpoklady. Seminář není pouze výkladový, ale důraz je kladen na praxi.
Obsah kurzu: Technická novela zákona platná v roce 2015. Seznámení se s nastavením požadavků v rámci základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů. Prokazování kvalifikace z pohledu jednotlivých typů řízení – zaměření na rozdíly mezi otevřeným a zjednodušeným podlimitním řízením. Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele či v případě společné nabídky více dodavatelů. Nejčastější chyby při prokazování kvalifikace. Rozhodovací praxe orgánů dohledu týkající se prokazování kvalifikace. Na co nezapomenout v nabídce. Co zadavatelé smějí či nesmějí požadovat. Jak postupovat při podávání žádostí o dodatečné informace. Práva a povinnosti uchazečů. Jednotlivé fáze zadávacího řízení a kdy je čas se začít bránit. Co se děje s Vaší nabídkou po jejím podání. Jaká pochybení mohou vést k vyloučení ze zadávacího řízení. Ukončení zadávacího řízení. Co vše považovat za úkon zadavatele. Správný postup pro podání námitek v jednotlivých fázích zadávacího řízení. Možné postupy zadavatele, rozhodnutí o námitkách. Lhůty k podání návrhu, význam doručení stejnopisu zadavateli. Zákaz uzavřít smlouvu. Správní řízení po technické novele ZVZ. Diskuse, dotazy.