Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, časté chyby zadavatelů

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, časté chyby zadavatelů

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin

Klíčové slovo

Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Martin Budiš, odborný lektor akreditován MV ČR pro školení zákona o veřejných zakázkách, Osvědčení MMR o absolvování školení školitelů k problematice zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Technická novela zákona
2. Zadávání částí zakázek
3. Změny zadávacích podmínek
4. Posuzování kvalifikace
5. Mimořádně nízká nabídková cena
6. Zadávání víceprací
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je upozornit zadavatele na nejčastější chyby jakých se dopouštějí při zadávání veřejných zakázek a ukázat správné postupy.
V průběhu semináře se budou zodpovídat i dotazy účastníků.
Jednotlivá témata budou doplněna o informace k očekávané právní úpravě (připravovaná technická novela, transpozice nových zadávacích směrnic).
Obsah semináře: Technická novela zákona platná k 1. 1. 2015. Jak nastavit zadávací podmínky a nediskriminovat dodavatele. Zadávání částí zakázek a zákaz dělení zakázek. Změny zadávacích podmínek a prodlužování lhůt pro podání nabídek. Posuzování kvalifikace. Co lze považovat za vysvětlení nabídky. Mimořádně nízká nabídková cena a její odůvodnění ze strany uchazečů. Nepočitatelná (subjektivní) hodnotící kritéria. Zadávání víceprací. Diskuse, dotazy.