Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zakládání staveb 2. část

Zakládání staveb 2. část

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, studenti, odborná veřejnost
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
Hlavní odborné téma – program akce
I. blok: Injektáže klasické a tryskové
- rozdělení klasických injektáží z hlediska účelu (zpevňovací, těsnící, kompenzační),
- rozdělení klasických injektáží podle druhu injektážní směsi (silikátové, chemické),
- technologický postup provádění klasické injektáže, návrh injektáže,
- příklady použití klasických injektáží,
- injektáž trysková (TI) - definice, druhy, předpisy,
- stroje a nástroje pro provádění TI,
- technologie provádění TI (jednofázová, dvoufázová, třífázová),
- návrh TI,
- rizika související s prováděním TI,
- příklady použití TI.

II. blok: Roubení stavebních jam
- druhy stavebních jam, (svahované, roubené, šachty, rýhy, jámy),
- druhy roubení svislých stěn stavebních jam, (hřebíkování, záporové pažení, mikrozáporové pažení, pilotové stěny, podzemní stěny, stěny z TI, štětové stěny, ostatní konstrukce),
- navrhování a projektování pažících konstrukcí,
- zatížení pažících konstrukcí, (zemní tlaky, přírůstky zemních tlaků od ostatního zatížení, tlaky podzemní i volné vody, ostatní vnější zatížení),
- matematické modely pro statické posouzení pažících konstrukcí,
- výpočty pažících konstrukcí,
- vnější a vnitřní stabilita kotvených pažících konstrukcí,
- příklady nejrůznějších typů pažících konstrukcí.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Zakládání staveb 2. část
I. blok-Injektáže klasické a tryskové
II. blok-Roubení stavebních jam