Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zakládání staveb Brno 2014

Zakládání staveb Brno 2014

Druh akce
42. konference se zahraniční účastí
Trvání
12 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, investorské a dodavatelské organizace, pracovníci výzkumu, studenti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník přednášek + CD
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
Přednášející (pracoviště)
Budou vybráni z došlých anotací přednášek
Hlavní odborné téma – program akce
1. Geotechnický průzkum pro dopravní stavby
2. Zemní a základové konstrukce dopravních staveb
3. Silniční a železniční tunely, metro
4. Významné geotechnické konstrukce realizované v ČR a v zahraničí
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Geotechnika v dopravním stavitelství