Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce

Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce

Druh akce
Kurz
Trvání
50 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
energ.poradci, obce, města, projektanti, studenti, energ.podnikatelé
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Energy Centre České Budějovice, z.s.
Přednášející (pracoviště)
viz program
Hlavní odborné téma – program akce
Program kurzu:
úterý 11. října 2016
8:30 – 9:30 Úvod a uvítání
Mgr. Ivana Klobušníková, ECČB
Tomáš Hartl, E.ON
9:30 – 10:30 Rámcové dokumenty ČR a EU a platná legislativa týkající se energetiky budov a hospodaření s energií
Ing. Jan Tripes, TZÚS České Budějovice
10:30 – 10:45 přestávka
10:45 – 11:45 Dopad výroby a spotřeby energie na životní prostředí, skleníkový efekt
Doc. RNDr. Jan Pokorný CSc., ENKI o.p.s., Třeboň
11:45 – 12:45 Stavební fyzika I.
Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting
12:45 – 13:45 oběd
13:45 – 15:45 Stavební fyzika II.
Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting
15:45 – 16:00 přestávka
16:00 – 17:00 Feng shui a bydlení
Mgr. Irena Kovářová, A-Spektrum s.r.o

středa 12. října 2016
8:30 – 10:30 Nízkoenergetické a pasivní domy
Ing.arch. Mojmír Hudec, Ateliér Elam
10:30 – 10:45 přestávka
10:45 – 12:15 Vytápění a ohřev užitkové vody I.
Přednášející v jednání
12:15 – 13:15 oběd
13:15 – 15:15 Vytápění a ohřev užitkové vody II.
Přednášející v jednání
15:15 – 15:30 přestávka
15:30 – 17:30 Větrání, rekuperace a teplovzdušné vytápění
Ing. Zdeněk Zikán, Atrea s.r.o.

čtvrtek 13. října 2016
Odborná exkurze do Horního Rakouska
6:45 registrace účastníků u autobusu
7:00 odjezd z Českých Budějovic (zastávka autobusů u Mercury, autobusové nádraží)
8:30 – 10:30 prohlídka Zentrum Umwelt Freistadt (Centrum pro životní prostředí)
- rekonstruovaný dům na nízkoenergetický standard
- různé typy ekoizolací
- vytápění biomasou
- solární termika
- fotovoltaika
11:45 – 12:45 prohlídka Power Tower v Linci
12:45 – 13:45 oběd v Power Tower
14:30 – 17:30 zařízení využívající obnovitelné zdroje energie, Windhaag bei Freistadt
- solární termika a fotovoltaika
- výtopna na biomasu
- vytápění na pelety
- větrná energie
- výstava o energetické nezávislosti a obnovitelných zdrojích
18:30 příjezd do Českých Budějovic

úterý 1. listopadu 2016
8:30 – 9:15 Chlazení budov
Ing. Miroslav Urban, PhD., FSv, ČVUT Praha
9:15 – 10:00 Hodnocení a výpočet energetické náročnosti budov
Ing. Miroslav Urban, PhD., FSv, ČVUT Praha
10:00 – 10:15 přestávka
10:15 – 12:15 Domácí elektrospotřebiče a osvětlení
Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., FEL ČVUT Praha
12:15 – 13:15 oběd
13:15 – 15:15 Solární tepelné soustavy na přípravu teplé vody a vytápění
Doc. Ing.Tomáš Matuška, Ph.D., FS ČVUT Praha
15:15 – 15:30 přestávka
15:30 – 17:00 Komunikace v poradenství
Dan Moravec, Český rozhlas

středa 2. listopadu 2016
8:30 – 10:30 Energetické využití biomasy
Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc., FS ČVUT Praha
10:30 – 10.45 přestávka
10:45 – 11:45 Bioplyn - výroba a energetické využívání
Ing. Miroslav Kajan, ČOV Třeboň
11:45 – 12:45 Geotermální energie
Doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc., FS ČVUT Praha
12:45 – 13:45 oběd
13:45 – 15:15 Malé vodní elektrárny
Ing. Zbyněk Bouda, Energetická agentura Vysočiny
15:15 – 15:30 Přestávka
15:30 – 17:30 Fotovoltaika
Prof. Ing. Vítězslav Benda CSc., FEL ČVUT Praha

čtvrtek 3. listopadu 2016
8:30 – 10:00 Větrné elektrárny
Ing. Pavel Prchal, ČSVE
10:00 – 10:15 přestávka
10:15 – 11:45 Tepelná čerpadla
Ing. Josef Slováček, Asociace pro využití TČ
11:45 – 12:45 oběd
12:45 – 13:45 Využití dešťové vody
Franz Mitmasser, O.Ö. Energiesparverband
13:45 – 14:30 Dotace na OZE a úspory energií v Horním Rakousku
Franz Mitmasser, O.Ö. Energiesparverband
14:30 – 14:45 přestávka
14:45 – 15:45 Dotační programy v ČR – přehled
Ing. Zdeněk Krejčí, ECČB
15:45 – 16:15 Výkupní ceny elektřiny, zelené bonusy, připojování zařízení na využití OZE do sítě
Tomáš Hartl, E.ON
16:15 – 17:00 Poskytování energetických služeb a vývoj metody EPC v ČR
Ing. Jaroslav Maroušek, CSc., SEVEn

úterý 21. listopadu 2016
Závěrečné zkoušky a slavnostní předání certifikátů

Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Účastníci Základního vzdělávacího kurzu pro energetické poradce budou podrobně seznámeni s tématy týkajícími se úspor energií, energetiky staveb, obnovitelných zdrojů energie a dotací. Po absolvování kurzu budou schopni poskytovat základní energetické poradenství a kurz bude vhodným odrazovým můstkem k dalšímu vzdělávání. Přednášet na kurzu budou přední čeští a hornorakouští odborníci a jeden den bude věnován odborné exkurzi do Horního Rakouska.