Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Základy legislativy a technických požadavků pro elektrotechniku

Základy legislativy a technických požadavků pro elektrotechniku

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
12
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
elektrotechnici, projektanti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
tištěné přednáškové materiály
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22, člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT
Přednášející (pracoviště)
Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22, člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT; Ing. Michal Kříž, IN-EL Praha, člen TNK č. 22
Hlavní odborné téma – program akce
Projektant oboru elektro jako autorizovaná osoba (AO) dle zákona 360/1992 Sb. v praxi. Vliv změn v legislativě na návrh a provedení elektrické instalace. Elektrické přípojky – požadavky vyplývající z nové legislativy a norem. Nová ČSN 34 2300 ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení. Praktické dopady nové ČSN 33 0360 Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení. Navrhování vodičů s ohledem na vyšší harmonické a únikové proudy, požadavky na zemnění. Nová TNI 33 2000-7 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-53: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Komentář k ČSN 33 2000 – Části 7 – Použití přístrojů v elektrických instalacích. Požadavky na požární bezpečnost elektrických zařízení po novelizaci stavebního zákona.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seznámení s aktuální legislativou v oblasti elektrotechniky.