Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Základy praktického rozpočtování

Základy praktického rozpočtování

Pořadatel

Druh akce
Kurz
Trvání
4 dny (24 hodin)
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Rozpočtáři, projektantů, stavbyvedoucí
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Katalogy cen stavebních prací ÚRS
Počet bodů
3.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michal Hanák, ÚRS PRAHA, a.s
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Zabranský
Hlavní odborné téma – program akce
Náklady ve stavebnictví. Teorie rozpočtování a kalkulování. Praktické seznámení s Cenovou soustavou ÚRS. Práce s katalogy popisů a směrných cen stavebních prací. Postup a pravidla sestavení rozpočtu. Sestavení výkazu výměr. Sestavení rozpočtu s využitím IT.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seznámení s problematikou oceňování stavebních prací. Osvojení si teoretických a praktických znalostí potřebných pro práci s rozpočty staveb.