Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT

Pořadatel

Druh akce
Kurz
Trvání
1 den (8 hodin)
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Rozpočtáři, projektanti, stavbyvedoucí
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Cenové katalogy ÚRS
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Pavel Krajíček, ÚRS PRAHA, a.s.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Zábranský, ÚRS PRAHA, a.s.
Hlavní odborné téma – program akce
• Orientace v cenové databázi
• Vyhledávání položek
• Sestavení rozpočtu
• Tvorba výkazu výměr
• Úpravy nabídek
• Výstupy z programu
• Sledování prostavěnosti
• Importy /Exporty (XLS, PDF, XML, …)
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Získání základních praktických dovedností při práci v rozpočtovém programu KROS plus s použitím oceňovacích podkladů ÚRS.