Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zákon o veřejných zakázkách v roce 2014 a letech dalśích - aplikace a výklad

Zákon o veřejných zakázkách v roce 2014 a letech dalśích - aplikace a výklad

Druh akce
seminář
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, stavební firmy, investoři, developeři, vlastníci a správci budov atd.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Mgr. Tomáš Machurek - spoluautor zákona
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Tomáš Machurek - spoluautor zákona
Hlavní odborné téma – program akce
Základní pojmy (např. dotovaný zadavatel, významná veřejná zakázka, profil zadavatele)
Zadávací dokumentace, poskytování, dodatečné informace
Kvalifikace (např. změny v oblasti finančních a ekonomických a technických kvalifikačních předpokladů, doba prokazování kvalifikace a změny)
Zadávací řízení (např. zjednodušené podlimitní řízení, hodnotící kritéria, lhůty a jejich změny)
Další nové povinnosti zadavatelů (např. uveřejňování, předběžné oznámení, odůvodnění veřejné zakázky a jeho dopady, osoby se zvláštní způsobilostí)
Dohledová činnost ÚOHS (např. zkrácení lhůt pro námitky, zvýšení pokut)
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Novela zákona o veřejných zakázkách, prováděcí vyhlášky, výhled další legislativy atd.