Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 3/2018

Zápis č. 3/2018

Zápis č. 3/2018
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 1. 3. 2018

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Ladislav Čech, Ing. Petr Bura,
Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Dr. Ing. Tomáš Novotný Ing. Renata Zdařilová,Ph.D.,
Ing. Jaroslav Gilar,Ing. Vlastimil Šmiřák

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Zápis ze schůze výboru konané dne 8. 2. 2018 byl schválen bez připomínek.

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob
 Realizované akce
Seminář na téma „ Požární bezpečnost staveb“ se uskutečnil 12. 2. 2018 ve školící místnosti Ostravia, a.s. Odborný garant doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA.
Celková účast 46
Seminář „ Rekonstrukce plochých střech“ se uskutečnil 27. 2. 2018 ve školící místnosti Ostravia, a.s. Odborný garant Ing. Lukáš Klement, zúčastnilo se 51 osob
 Připravované akce
Seminář na téma „ Novela stavebního zákona“ se uskuteční 6. 3. 2018 a 27. 3. 2018 v Domě techniky Ostrava – Mariánské Hory. Odborný garant: JUDr. Miluška Jarošová.
Přihlášeno je 231 osob na každý seminář
 Konference „Regenerace bytových domů – Dynamika proměn bydlení“ proběhne 8.3.2018 v kongresovém centru na Výstavišti Černá louka. Odborný garant
Ing. Renata Zdařilivá, Ph.D.
 Seminář „ Inovativní materiály pro hydroizolaci a ochranu železobetonových
konstrukcí ve stavebnictví“ se bude konat 20. 3. 2018 rovněž ve
školící místnosti Ostravia, a.s. Odborný garant: Ing. Libor Hlisnikovský, firma BASF
stavební hmoty. Přihlášeno 50 osob.

3. Spolupráce s VŠB-TU Ostrava, FAST
Dne 9. 2. 2018 se konaly slavnostní promoce ve velkém sále Auly absolventů navazujícího
magisterského studijního programu Stavební inženýrství FAST v akademickém roce
2017/2018. Diplomy za OK ČKAIT předala Ing. Zdařilová, Ph.D.

4. Shromáždění delegátů
Shromáždění delegátů se uskuteční v sobotu 24. 3. 2018 v Praze v Hotelu Pyramida.
K dnešnímu dni se omluvili Ing. Jaroslav Gilar, náhradník Karel Pastuszek

5. Nové žádosti
Na zkušební místo do Brna byly zaslány nové žádosti 1104083 -1104099 + 5 obnovených žádostí.

6. Různé
 Výsledky hospodaření za leden 2018 – čerpáno bylo celkem 9 % z toho režijní náklady 12 %, odborná činnost 3 %
 Ing. Bijok a Ing. Čech informovali o jednání na KÚMsK ohledně VZ a smluvních vztahů při výstavbě,
 info o autorských právech
 Ing. Gilar o možnosti exkurze do Tošovic
 Ing. Zdařilová, Ph.D. info o Z+i 1/2018 a dalším příspěvku do č2/2018¨
 Ing. Dospiva, Ph.D. – v rámci spolupráce s VŠB TU Ostrava nabídnout přednášky na FAStr o SZ, o PD, o ČKAIT a totéž nabídnout na FBI – Ing. Marta Bílková
 Ing. Bílková – info o FBI a o boji s černou stavbou v Metylovicích
 Ing. Bura – info o činnosti stav. Úřadu
 Ing. Šmiřák – info o 1. DR 2018 - diskuze o návrhu úprav řádů komory

Příští schůze výboru se uskuteční 4. 4. 2018 ( středa ) v 15.00
v zasedací místnosti OK ČKAIT Ostrava

Zapsala:
Jarcovjáková