Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 6/2019

Zápis č. 6/2019

Zápis č. 6/2019
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 5. 9. 2019

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura,
Dr. Ing.Tomáš Novotný, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.,
Ing. Vlastimil Šmiřák

Hosté: Vlastimil Ing. Reichel, Karel Pastuszek

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 6. 2019 byl schválen bez připomínek

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob
 Realizované akce
• Exkurze na Obnovu Libušína, Horní stanici lanové dráhy a Stezky Valaška se uskutečnila 18. 6. 2019. Celkem se zúčastnilo 47 osob. Exkurze byla hodnocena jako velmi zdařilá.
• Odborná exkurze do Rumunska se konala ve dnech 23.-29. 6. 2019. Zúčastnilo se 43 osob.
 Připravované akce
• Exkurze na na VD Šance je naplánována již podruhé z důvodu velkého zájmu na 9.9.2019. Je přihlášeno 50 osob. Odborný garant: Ing. Dalibor Kratochvil z Povodí Odry.
• Seminář na téma „ Moderní technologie pro sanace betonových konstrukcí“ je připravován na 17. 9. 2019. Bude se konat v budově Ostravia, a. s. Odborný garant: Ing. Libor Hlisníkovský, firma BASF, stavební hmoty Chrudim. Je přihlášeno 50. Osob

3. Spolupráce se zahraničím
• Ve dnech 22. – 25. 8. 2019 se konalo setkání regionálních stavebních organizací
( komor a svazů ) zemí Višegrádské 4, tzv. malá „ V4“ v Prešově. Organizátorem byla SKSI Košice. Za naši oblast se zúčastnili: Ing. Bijok, Ing. Pater a Ing. Bura.
OK připravila hodnotné propagační materiály pro zástupce setkání.
• Ing. Bura se zúčastnil oslav „FESTYN“ v Katovicích dne 15. 6. 2019

4. Nové žádosti
Na zkušební místo do Brna a do Prahy byly zaslány nové žádosti č. 1104230 – 1104245
+ 8 obnovených žádostí.

5. Různé
 Výsledky hospodaření za 01-07/2019 – čerpáno bylo celkem 51 %, z toho režijní náklady 60 %, odborná činnost 38 %
 Ve dnech 15.-16. 10. 2019 bude tradičně probíhat v OK Ostrava zasedání Rady pro podporu rozvoje profese pod vedením Ing. Patera. Program je již připraven. Pozvánky byly rozeslány.
 Zemřel čestný člen ČKAIT a první děkan FAST, VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc. 26. 8. 2019. Pohřeb se konal 30. 8. 2019, za OK Ostrava se zúčastnil Ing. Bijok a Ing. Pater. Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA napíše do Z+i nekrolog.
 V návaznosti na pozvánku předsedy Opolské OIIB dr.hab.inž. Adama Raka, doporučil výbor kontaktovat se s konzulkou v Ostravě a projednat případnou další spolupráci.
 Ing. Pater – info o poskytnutí finančního daru ČKAIT na obnovu Libušína,
o postupu rekodifikace SZ
 Ing. Zdařilová, Ph.D. – info o příspěvcích do Z+i ( 2 články ) a o stavbě roku ČR
 Ing. Śmiřák – info o jednání DR, připomenul blížící se volby do orgánů ČKAIT v roce 2020

Příští schůze výboru se uskuteční 3. 10. 2019 ( čtvrtek ) v 15.00
v zasedací místnosti OK ČKAIT Ostrava, ul. 28. října 150

Zapsala:
Jarcovjáková