Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis výboru 2019.12.02

1. Kontrola úkolů z minulého jednání
14.11.2019 Navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 – účast 18 AO.
28.11.2019 Defekty budov 2019: spolupořadatel OK ČKAIT,
2. Plán práce 2.pol.2019:
12.12.2019 Adventní setkání – akce organizačně zajištěna. K dnešnímu dni přihlášeno 25 osob.
3. Návrh plánu práce 1.pol. 2020:
20.2.2020 Co je nutné pro úspěch BIM projektu – organizuje OK ČKAIT ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM, z.s. Seminář je přihlášen do projektu CŽV.
26.2.-29.2.2020 Veletrh IBF Brno: organizuje IC ČKAIT,
6.3.2020 Veletrh úspor energií Wels - organizuje ECČB,
19.3.2020 Celostátní žákovská soutěž v projektování RD v grafických programech – organizuje SPŠ stavební Č. Budějovice ve spolupráci s OK ČKAIT,
26.3.2020 Technický dozor stavebníka – organizuje OK ČKAIT ve spolupráci se střediskem SVI ČKAIT Praha. Seminář je přihlášen do projektu CŽV.
7. a 8.4.2020 Dřevostavby Volyně – organizuje SPŠ a VOŠ Volyně ve spolupráci s OK ČKAIT,
16.4.2020 – Povinnosti a odpovědnost AO při výkonu vybraných činností ve výstavbě ve vazbě na vybrané právní předpisy – organizuje OK ČKAIT. Seminář je přihlášen do projektu CŽV.
13.-17.5.2020 Stavební veletrh HOBBY – Ing. Fr. Hladík společně s Ing. Janouškovou (jednatelkou IC ČKAIT) a Ing. Severinem (ředitelem Výstaviště ČB) projednali realizaci výstavy „České a Slovenské stavby století“ s přednáškou pro laickou veřejnost. Výstaviště zašle návrh smlouvy.
21.5.2019 Novinky v oblasti PBS: organizuje OK ČKAIT ve spolupráci s HZS Č. Budějovice. Seminář je přihlášen do projektu CŽV.
17.9.2020 Navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS-2. část: výbor souhlasí se zařazením navazujícího semináře do projektu CŽV
4. Příprava VH ČKAIT: Valná hromada se bude konat 15. ledna 2020 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. Výbor schválil program pozvánky, seznam hostů, personální obsazení v komisích a odsouhlasil návrh kandidátky delegátů na SD 2020 (Borovka, Máchová, Hladík, Hladíková, Kadaně, Kocina, Jelínek, Janurová, Otruba, Stráská, Závitkovský; náhradníci: Hatáková, Stráský, Konečný), které se bude konat 28.3.2020 v Praze. Předseda s tajemnicí oblasti projednají s manažerem Clarion Congress Hotelu uspořádání sálu včetně zajištění služeb. Předseda oblasti zašle členům výboru k doplnění a připomínkování výroční zprávu.
Předseda výboru vyzval členy výboru ke zvážení své kandidátky do nově volených orgánů Komory – představenstva/dozorčí rady/stavovského soudu.
5. Různé
Rekodifikace stavebního práva: Ing. Hladík informoval o stavu projednávání návrhu paragrafového znění nového SZ a zákonů novým SZ dotčených. Každý člen obdržel návrh paragrafového znění k připomínkování s termínem do 16.12.2019.
Jednání Představenstva dne 21.11.2019 a Jednání předsedů oblastí dne 27.11.2019: podrobnosti viz. zápis z obou jednání.
Ing. Hladík představil návrh „strategie ČKAIT“ – úkol ze SD 2019 – který byl projednán na představenstvu a bude předkládán k diskuzi na VH oblastí a SD.
Součástí jednání bylo i blahopřání Ing. Františku Bostlovi k jeho 80. narozeninám s poděkováním za dosavadní činnost pro ČKAIT.