Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis výboru 2020.01.06

Zápis výboru 2020.01.06

1. Kontrola úkolů z minulých schůzí:
Všechny úkoly roku 2019 byly splněny Autorizované osoby byly o všech odborných akcích informování prostřednictvím Z+i, oblastním Zpravodajem a e-mailovou poštou.
2. Příprava VH 15.1.2020:
Výbor odsouhlasil výroční zprávu i prezentaci na VH. S Clarion Congress Hotelem tajemnice projednala a odsouhlasila uspořádání sálu včetně techniky a občerstvení. Tajemnice zašle všem členům, kteří zajišťují organizaci VH, příslušné podklady.
Výbor souhlasí s kandidaturou Ing. Františka Hladíka do Představenstva.
3. Různé
Předseda informoval o:
- zpracování „Strategického plánu Komory pro léta 2020-2023“, který byl zaslána všem členům elektronicky a oblastí připomenut dne 6.1.2020.
- nových limitech veřejné zakázky .
- souhrnu připomínek nového SZ
- jednání na KÚ, MÚ a obecních úřadech s představiteli o účasti na VH a další spolupráci
K žádosti Ing. Řičici (předseda aktivu Geotechnika) informovat, že výzva k členství bude podána na VH.