Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání Aktivu VHS+SPFL Budova ČKAIT, Praha 13.6.2018, 15:00

Zápis z jednání Aktivu VHS+SPFL Budova ČKAIT, Praha 13.6.2018, 15:00

Přítomni dle prezenční listiny.

V rámci aktivu byla projednána jednotlivá témata uvedené v předběžné pozvánce:

 1. Pracovní pomůcka – Srážková voda a urbanizace krajiny – provedena aktualizace kolektivem autorů pod vedením Ing. David Stránský. Ph.D., v současné době text předložený k připomínkování – Trnka, Vokurka
 2. Pracovní pomůcka – Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech, autor Ing. Zdeněk Žabička – probíhá jednání o aktualizaci, jednání s prof. Kabelem
 3. Pracovní pomůcka – Intenzifikace čistíren odpadních vod – energetický pohled, autor Ing. Karel Plotěný, proběhl dotaz na rozsah aktualizace (zajistila Ing. Melounová), bude připraveno k aktualizaci
 4. Pomůcka Vodní a Suché Nádrže je možné použít link na publikaci – umístění prověří Ing. Žatecký – na EAGRy to je stažitelné, byla by vhodná aktualizace především legislativa – dotaz na MZE, zda můžeme zasáhnout a dohodnout s Ing. Martákem na MŽP – licenční smlouva

Semináře:

 1. Seminář Technologie provádění VH staveb (plánovaný termín 3. 10. 2018, 9 – 13 hod.) Možná témata:
 • Odvodnění staveniště, převádění vody stavbou
 • Betonové konstrukce zděné konstrukce – Schejbal SWECO, sanace betonu Pekárek (Brno TBD), Coufal TBG – betonárka, SMP – dotaz na přednášejícího (dotaz na dozor) – provádění nutno dodat, dotaz na fakultu C 221 – na možnost využití a otevření více lidem
 • Sypání hrází geotechnika  
 1. Zvoleno téma Betonové konstrukce ve VH (3. 10. 2018, 14 – 18 hod.), další témata budou řešena postupně.  
 2. Seminář Vodní zákon (termín 28. 11. 2018, 9 – 13 hod.) přednášející – možnost rozšíření počtu lidí, JUDr. Nietschová
 3. Příprava semináře pro obor L – lesní cesty a křížení s VT – následně dvoudenní konference

Další témata:

 1. Pracování na standardech služeb: bude ustavena pracovní skupina: Čašek, Trnka, Veselý, a Žatecký. Schůzka prac. Skupiny 25. 7. 2018, 9:00 hod., fakulta, C110. Nutná další jednání se Štěpánem a Paterem.
 2. Postoj aktivu k textu „Petice za Labe živé pod vodou, na hladině i kolem“ – aktiv nereaguje, bude řešeno jinak, doporučuje upořádání kulatého stolu – arény – organizuje ČSSI, FSV

Závěr Aktivu: „Reakce jsou spíše diskusní než petiční, spíše pocitové než odborné“

 1. Zástupce Aktivu VS a L v komisi ČKAIT pro BIM – vedená prof. Maternou: do 20. 6. 2018 návrhy osoby.

Závěr k bodu BIM: aktiv VHS je proti povinnému zavedení, neboť tím dojde k likvidaci řady našich členů jako projektantů. Je nutné zjistit náročnost práce v komisi – četnost schůzek atd.

 1. Další věci k řešení: bez reakce.
 2. Zaslat kontakt na pracovní skupinu „STANDARD“.
 3. Další setkání aktivu je plánováno na 3. října 2018, v 11:00 hod. v restauraci Bernard PUB, podle konání semináře (ČVUT x ČKAIT).

 

Zapsal: Vokurka