Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání oblastního výboru ČKAIT Plzeň

Zápis z jednání oblastního výboru ČKAIT Plzeň

1/ Ing. Honzík informoval o jednání předsedů 10.11.2011.

2/ Do 21.11.2011 nahlásit:
- čestné členy: Ing. Honzík
- medaile: Ing. Klíma, Ing. Špalek, Ing. Bureš, Ing. Brada.

3/ Volby na Valné hromadě ČKAIT
- výbor pobočky
- kandidáti do dozorčí komise: Ing. Bureš, Ing. Voldřich, Ing. Klíma, Ing. Pivovar

4/ 20 let ČKAIT – slavnostní zasedání 24.5.2012 v Betlémské kapli v Praze

5/ Křest knihy „Dynamika ve stavební praxi“ 29.11.2011 – účast dohodne Ing.V. Honzík a
Ing. L. Vejvara

6/ Volby na valné hromadě ČKAIT budou probíhat do přestávky.

7/ Kandidáti na celostátní shromáždění delegátů: Ing. Vejvara, Ing. Honzík, Ing. Špalek, Ing.Brada, Ing. Sýkora, Ing. Urbánek, Ing. Kubr, Ing. Škublová, Ing. Štrunc, Ing. Petráš, Ing. Budín, Ing. Bureš, Ing. Pivovar.

8/ Další jednání oblastních výboru se koná 5.12.2011 od 14.30 hod. (pondělí)
9/ Jednání OV před valnou hromadou se koná dne 3.1. 2012 od 14,00 hod. (úterý)

Zapsal : Ing. Luděk Vejvara