Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání oblastního výboru OK ČKAIT Plzeň dne 12.6.2012

Zápis z jednání oblastního výboru OK ČKAIT Plzeň dne 12.6.2012

Jednání výboru pobočky CKAIT Plzeň dne 12. 6. 2012

Výbor oblasti projednal a schválil následující body a témata:

1/ Informace předsedy - slavnostní shromáždění k 20. výročí ČKAIT v Betlémské kapli – účast: pozvaní členové za OK

2/ O průběhu soutěže Stavba roku ČKAIT 2011 informoval předseda
Předány diplomy nominovaným
Diplomy ze CKAIT v Praze přivezl předseda OK 23.5.2012

3/ Slavnostního vyřazení absolventů SPŠ stavební se 15.6. 2012 ve 16 hodin účastní předseda OK.

4/ Soutěž bak. prací pro bakaláře ZČU – Komisi pro výběr vítězných prací tvoří členové výboru. Sejdou se 25. 6. v 8.00 na Katedře mechaniky ZČU na Borských polích ( hnědá zadní budova, u vchodu vpravo k výtahu,7. patro).

5/ Předseda OK napíše stanovisko pro staevbní úřady k otvorů do stěn panelových objektů ve smyslu:
Návrh autorizují členové s oborem Statika a dynamika anebo při součástí projektu úprav bude proveden podrobný statický výpočet podle eurokodů, nejlépe opět s autorizací statika. Znalectví nenahrazuje autorizaci CKAIT a je určeno pro soudní řízení a posudky.

6/ informace o valných hromadách 2013
Plzeň 10.1.
shromáždění delegátů 16.3.

7/ Seminář CŽV
19.6. Rekonstrukce mostu Bezdrev – Ing. Sýkora

8/ČKAIT určený seminář k energetické náročnosti staveb bude řešen na výboru v září

9/ Výbor projednal situaci a možnost zajištění projektů, autorských dozorů, technologických projektů a koordinace včetně vývoje ocenění prací. Zatím toto řeší vedení komory.

10/ Předseda OK navrhl na září ev. říjen exkurzi do výrobního závodu firmy Heluz. Firma nabízí nejmodernější provoz v Hevlíně na Moravě. Je připravena uhradit 50% nákladů na dopravu. Exkurzi projedná předseda OK, autobus prověří kancelář a následně předseda rozhodne s místopředsedou do září 2012 - bude informovat na dalším výboru.

11/ Jednání stavebních úřadů 21. 6. s Ing. Štvánovou se účastní za OK Ing. Honzík. Jedná se především o informaci k panelovým objektům.

12/ Předseda připravil dva články pro Z+I (cena ČKAIT, Panelové objekty)

13/ Další výbor: v září 2012, datum bude upřesněn OK

Děkuji všem ve výboru za práci v tomto pololetí a přeji hezké prožití letní dovolené

Zapsal: Luděk Vejvara