Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání oblastního výboru OK ČKAIT Plzeň dne 14.5.2012

Zápis z jednání oblastního výboru OK ČKAIT Plzeň dne 14.5.2012

Jednání výboru pobočky CKAIT Plzeň dne 14. 5. 2012

Výbor oblasti projednal a schválil následující body a témata:

1/ Slavnostní shromáždění k 20. výročí ČKAIT v Betlémské kapli – pozvaní členové se účastní za OK

2/ Stavba roku 2011 – zajišťuje předseda OK vč. účasti 24. 5., pozvání našich členů k předání diplomů na slavnostním večeru zajistí OK – viz pod

3/ O průběhu soutěže Stavba roku CKAIT 2011 informoval předseda
Celkem přihlášeno 4 práce, nominace 3:
Územní studie Belánka
Zpracovaná studie řeší návrh nového veřejného prostoru vzniklý zastřešením železničního koridoru v lokalitě Belánka. Veřejný prostor je vytvořen zastropením stávající železniční tratě od mostu na Klatovské třídě na Belánce mezi ulicemi Borskou a Hálkovou. Úprava je navržena až po ulici Skrétovu. Vznikne tak nová parkově upravená plocha pro pohyb a shromažďování obyvatel Plzně (viz fotografie současného a navrhovaného stavu).
Studii zpracovala firma Torion s.r.o. Plzeň. Autorem studie je Ing. Robert Špalek za přispění Ing. Hany Hrubé. Studie byla do soutěže nominována pro vytvoření nápaditého nového užitného prostoru v místě rušné křižovatky v Plzni na Belánce.
Snížení energetické náročnosti budov ŠKODA POWER
Jedná se o řešení snížení energetické náročnosti budovy turbínové haly včetně sociálně provozních a administrativních přistavených objektů. Tyto průmyslově výrobní objekty jsou ve vlastnictví fy Škoda Power, s.r.o., člena skupiny Dossan Company.

V rámci tohoto projektu bylo řešeno zateplení obvodového a střešního pláště, výměna oken a ohřev teplé vody pomocí slunečních kolektorů u rozsáhlého objektu haly a souvisejících budov.
Stavba byla nominována do soutěže Ceny ČKAIT pro výrazné snížení potřeby tepla na vytápění celého areálu turbínové haly a okolních přístavků o 40-50%.Stavbu do soutěže přihlásila fa CGD, spol.s r.o. Autorem projektu je Ing. Eduard Trojánek

Silnice I/26 Nová hospoda, přeložka Plzeň – Nová hospoda
Přeložka silnice I/26 se nachází na západním okraji města Plzně v městské části Nová Hospoda. Představuje propojení stávajícího dálničního přivaděče a okružní křižovatky na kraji města. Přeložka je navržena jako čtyřproudá komunikace v kategorii v délce 1962 metrů. V návaznosti na pěší stezky byla přes komunikaci navržena oblouková lávka vytvářející bezpečný přechod pro chodce a cyklisty. Lávka znázorňuje symbolickou bránu při vjezdu do Plzně při příjezdu od dálnice.
Jedná se o významné inženýrské dílo, které vytvořilo důstojné napojení Plzně na dálnici D5. Proto byla také tato stavba nominována do soutěže Ceny CKAIT 2011. Stavbu do soutěže přihlásila firma Berger Bohemia a.s. Autorizovanou osobou spojenou s výstavbou je Ing. Martin Mokrý.

Diplomy na CKAIT v Praze zajistí a přiveze předseda OK

4/ Rozhodnutím komise vitězem soutěže je Ing. Robert Špalek
Komise Oblastní kanceláře ČKAIT Plzeň vybrala jako vítěze soutěže návrh Ing. Roberta Špalka na úpravu prostoru Belánka v Plzni. Komise ocenila návrh na vznik nového klidového prostoru v těsné blízkosti hlavní plzeňské komunikace a nad železničním koridorem.

5/ Ředitel SPŠ stavební Ing. Kunte požídal OK o pomoc při stanovení témat ročníkových prací a určení školitelů. Bude řešeno na začátku školního roku 2012/2013 na výboru OK po potvrzení nového ředitele

6/ Soutěž pro bakaláře ZČU – bude řešeno na dalším výboru, komise se sejde na místě a vybere 3 práce podle dříve schválených propozic:
1. místo: 4000,- Kč
2. místo: 2500,- Kč
3. místo: 1000,- Kč
Způsob vyplacení zajistí OK

7/ Předseda, místopředseda prověřili nové 2 nové přihlášky k autorizací ČKAIT (viz přihlášky)

8/ Upřesněná témata vzdělávání
15.5. Rekonstrukce panelových objektů – otvory v nosných stěnách (Prof. Witzany, Ing. Honzík)
19.6. Rekonstrukce mostu Bezdrev – Ing. Sýkora

9/ Výbor projednal možnost přestěhování kanceláře do důstojnějších prostor. Návrhy jsou na objekty v Brojově a Perlové ulici, další prověří členové výboru. Celá záležitost bude řešena na výborech s rozhodnutím v 2. pololetí roku 2012

10/ Další výbor: 12. 6. v 15 hodin

Zapsal: Luděk Vejvara