Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání OV ČKAIT Plzeň ze dne 13.3.2012

Zápis z jednání OV ČKAIT Plzeň ze dne 13.3.2012

1. Příprava na SD 2012
2. Shromáždění delegátů a zajištění dopravy na SD 2012
3. Diskuzní příspěvek na SD 2012 - stav práce autorizovaných osob a základní problémy v přípravě a realizaci investic
4. Řešení nových žádostí o autorizace
5. Příprava dohod o činnosti pro členy OV Plzeň
6. Informace předsedy OK o připravované soutěži pro studenty SŠ a VŠ