Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání OV OK ČKAIT Plzeň dne 14.2.2012

Zápis z jednání OV OK ČKAIT Plzeň dne 14.2.2012

Členové výboru oblasti projednali a schválili na jednání následující:

1/ Stavba roku Plz. kraje – informace předsedy do 20.3., 4.4. porota, 24.5. galavečer s vyhlášením

2/ Stavba roku – Cena ČKAIT – odevzdání do 10.4. 2012, možné nominace prověří členové výboru a osloví autory projektů nebo staveb - náměty: tribuna Štruncovy sady, dopravní stavby-přivaděče

3/ Vystoupení na SD - připravuje předseda oblasti k následujícím tématům:
-výběrová řízení a zadávací dokumentace k nim včetně neveřejných zakázek
-prováděcí projekty a potřeby stavby
-standardy a později honorářový řád

4/ SD 17. 3. 2012 – delegáti známi z VH, setkání 13. 3. v 18 hodin

5/ Žádosti o autorizace – vyřeší předseda a místopředseda

6/ CŽV – 3 termíny – změny zdůvodněny jarními prázdninami na SPŠS

7/ Plán CŽV 2012 - témata:
Květen – panelové objekty - Ing. Honzík, prof. Witzany – zajišťuje ing. Honzík
Červen - Historický most na přepadu rybníka Bezdrev – zajišťuje Ing. Sýkora
Září – Spalovna - zajišťuje Ing. Brada

8/ Exkurze – členové výboru navrhnou téma a projednají na další výborové schůzi

9/ Cena ČKAIT Plzeňského kraje pro studenty
Budou 2 kategorie: pro SPŠ a VOŠ a pro univerzitu (nejlepší např. bakalářská práce) - připraví předseda

10/ Navýšení rozpočtu na r. 2012 - předseda seznámil s důvody navýšení (exkurze, ad bod 9, práce místopředsedy)

11/ Navrženo konání semináře pro investory, stavební úřady a veřejné orgány k tématu investiční výstavba, zadávací dokumentace, pozice projektanta, obsah dokumentace. Doporučeno řešit společně s městem a krajem. Návrh projedná výbor na dalších zasedáních.

12/ Zasedání výboru se budou konat vždy od 14 hodin, výbor postupně prověří možnosti jiného místa umístění kanceláře s větším zasedacím a společenským prostorem . K realizaci do fin. plánu roku 2013

13/ Příští zasedání – 13.3. 2012 výjimečně 17 hodin v restauraci U Kance v Plzni, pro SD v 18 hodin

14/ Kancelář komory bude využívána k činnosti a administraci dozorčí komise a Ing. Bureše po dobu nemoci předsedy komise.

Zapsal: Luděk Vejvara