Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání OV OK ČKAIT Plzeň dne 24.1.2012

Zápis z jednání OV OK ČKAIT Plzeň dne 24.1.2012

Výbor oblasti projednal a schválil následující body a témata:
1. Výbor a kancelář - základní úkoly
- evidence, kontakt se členy a státními orgány
- vzdělávání členů
- žádosti o členství
- informace

2. Hodnocení schůze Valné hromady - usnesení

3. Volba předsedy a místopředsedy
- předseda: Ing. Luděk Vejvara
- místopředseda: Ing. Miroslav Brada

4. Shromáždění delegátů - 19. 3. 2012 v Praze, kandidáti dle seznamu z VH

5. Diskusní příspěvky z VH 2012 - Ing. Sýkora, Ing. Vejvara, Ing. Postřihač, Ing. Jelínek

6. Spolupráce s FAV - jednání s děkanem, podpora oboru Stavitelství - zajistí předseda

7. Knihovna a publikace - předání publikací nadbytečných ČKAIT ( cca 2 x 70 ks ) pro Knihovnu magistrátu m. Plzně a univerzitní knihovnu - zajistí předseda

8. Nové žádosti + podmínky členství - zajistí předseda

9. Plán a zajištění vzdělávání - zajištěno na únor až duben 2012

10. Jednání s ČKA a orgány města a kraje - Ing. Špalek, Ing. Vejvara

11. Celková situace - zvýšení prestiže Komory a členů

12. Koncept rozvoje staveb a investic ( infrastruktura, rekonstrukce, panelové objekty, NED )

13. Priority výboru - zlepšení podmínek pro práci členů

14. Různé - informace o stavu investic a problémy členů s úřady a dokumentací

15. Další jednání výboru 14. 2. 2012