Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání OV OK ČKAIT Plzeň dne 27.3.2012

Zápis z jednání OV OK ČKAIT Plzeň dne 27.3.2012

Výbor oblasti projednal a schválil následující body a témata:

1/ Hodnocení SD 2012 – provedl předseda, průběh a zajištění účasti bez připomínek, slabá odborná a interní diskuse na SD

2/ Proběhla uzávěrka dohod se členy za činnost v 1. čtvrtletí 2012. U všech včetně Ing. Honzíka se jednalo o přípravu VH 2012 a práce výboru v 1. čtvrtletí.

3/ O průběhu soutěže Stavba roku 2011 informoval předseda, který je členem komise
Uzávěrka soutěže je do 10.4. 2012, schůzka komise 4.4., vyhlášení 24.5.2012

4/ Stavba roku – cena CKAIT
Zatím je připravena účast fy Torion (Ing. Špalek) a předjednána účast PPA s tribunou stadionu
Předseda oblasti osloví ŘSD o stavby dokončené v r. 2011 a osloví zpracovatele
Termín podání přihlášek bude prodloužen do 9. 5. 2012
Výbor umožní přihlášení staveb dokončených v r. 2010
OK zajistí v na Centrále v Praze diplomy pro oceněné

5/ Cena oblastní kanceláře ČKAIT pro studenty stavebních škol
Předseda oblasti navrhl jako podporu prestiže a výuky stavitelství v oblasti vyhlásit Cenu CKAIT Plzeň pro bakalářské práce studentů stavebního inženýrství na ZČU Plzeň.

6/ Cena ČKAIT pro střední školy
Předseda oblasti navrhl ze stejného důvodu jako b bodě 5 pro příští školní rok uspořádání ceny pro nejlepší ročníkový projekt na SPŠ stavebních v kraji. Předběžný postup byl dohodnut s Ing. Kuntem – ředitele SPŠ stavební v Plzni.
Výbor oblasti připraví podmínky soutěže do září 2012

7/ Předseda, místopředseda a Ing.Sýkora prověřili nové 4 nové přihlášky a 3 rozšíření oborů autorizací ČKAIT (viz přihlášky)

8/ Upřesněná témata vzdělávání – pracovní názvy
17.4. ETICS II – Nové předpisy pro zateplovací systémy budov (Ing. Kobza)
15.5. Rekonstrukce panelových objektů – otvory v nosných stěnách (Prof. Witzany, Ing. Honzík)
19.6. Rekonstrukce mostu Bezdrev

9/ Výbor projednal možnost přestěhování kanceláře do důstojnějších prostor. Návrhy jsou na objekty v Brojově a Perlové ulici, další prověří členové výboru. Celá záležitost bude řešena na výborech s rozhodnutím v 2. pololetí roku 2012

10/ Další výbor: 14. 5. v 15 hodin

Zapsal: Luděk Vejvara