Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání OV OK ČKAIT Plzeň ze dne 15. 10. 2012

Zápis z jednání OV OK ČKAIT Plzeň ze dne 15. 10. 2012

Výbor oblasti projednal a schválil následující skutečnosti:

1. Příprava valné hromady 2013¨-
Termín : 10. 1. 2013
Měšťanská beseda
Organizace: vedení schůze Ing. Špalek
zpráva o činnosti Ing. Vejvara
ostatní dokumenty členové výboru
pozvání hostů Ing. Vejvara, Ing. Brada, Ing. Špalek
Podrobnější příprava na listopadové schůzi.

2. Vzdělávání 2013
Příprava témat:
01 Weber
02 Porotherm/Heluz
03 Ing. Blovský (sanace)
04 Betosan-zesílení uhlíkovou výztuží
05 En.zákon
06 Elektro téma / maxit omítky
Témata upřesní předseda a místopředseda do konce října.

3. Novela stavebního zákona a vyhlášky 499/2006
Projedná Ing. Bureš s Ing. Štvánovou do 22. 10. 2012.
Původní termín s programem Weber 18. 12. bude přesunut na 2013.

4. Příprava exkurze
Nabídka Heluz trvá - projedná předseda OK na listopad, leden n. únor.
Dále předběžně projednány: prohlídka UUD (nová fakulta univerzity), diecézní muzeum.
Návrh na rok 2013: výstavba tunelu na Prahu.

5. Inženýrský den 22. 10. 2012 Brno
Ing. Špalek, Ing. Brada, Ing. Vejvara, Ing. Bureš
Odjezd od kanceláře Ing. Vejvary (Zahradní 88) v 8. 00

6. Účast na veletrhu Finpex
Vytvoření dvou informačních tabulí, získání ocenění.
Účast: Ing. Špalek, Ing. Vejvara
Cena pro Komoru jako pro ostatní vystavovatele 20 000,- Kč – výbor schvaluje tuto částku.

7. Žádosti
Prověřeny 3 žádosti o členství v ČKAIT, dvě doporučeny aut. radě. Potvrzena žádost Ing. Hanzlíkové o souhlas prací v SR.

Zapsal: Luděk Vejvara