Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání OV Plzeň 21. 9. 2015

Zápis z jednání OV Plzeň 21. 9. 2015

Výbor oblasti projednal a schválil následující skutečnosti:
 1. Příprava valné hromady 2016 – 14. 1. 2016, čtvrtek
  Měšťanská beseda
  Organizace:
  termín: 14. 1. 2016, čtvrtek
  pozvání hostů: Ing. Vejvara, Ing. Špalek
  Podrobnější příprava na říjnové a listopadové schůzi.

 2. Žádosti
  vyřízení dle podkladů

 3. Vzdělávání 2015
  6.10 – Energetická náročnost budov
  20.10. - Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (Praha)
  3.11 – v rámci FINPEX – Současné trendy, technické možnosti a legislativní požadavky pro návrh objektů po roce 2015.

 4. Vzdělávání 2016
  Zařazení témat z více oborů
  • technologie
  • elektro
  • voda
  • dopravní stavby
  Běh programů k navrhování nosných konstrukcí – beton Šmejkal, kotvení Fránek.
  1x či 2x měsíčně
  Návrhy členů výbory do příště, témata upřesní předseda do konce října.

 5. Novela stavebního zákona a vyhlášky 499/2006
  Zřejmě na rok 2017, zaslaná znění, náměty.

 6. Statika v projekt. dokumentaci
  Informace z jednání komise – zpracování stat.. výpočtů obory Statika a Mosty.

 7. Rozdílová zkoušku u autorizace
  Pokud nemají patřičné vzdělání, 7 let praxe ing. i tech.

 8. Příprava exkurze
  výstavba tunelu na Prahu

 9. Cena IK 2015
  nominace

 10. Účast na veletrhu Finpex
  Vytvoření informačních tabulí, získání ocenění.
  Účast: Ing. Špalek, Ing. Vejvara.
  Cena pro ČKAIT jako pro ostatní vystavovatele 20 000,- Kč – výbor schvaluje tuto částku.

 11. Galakoncert 15. 10. 2015, 19.00 h. – Měšťanská beseda

 12. Konference „Spolupráce zemí při hospodaření s vodou a ochraně před povodněmi“, 16. 10. 2015, Plasy

 13. Volba místopředsedy
  • Ing. A. Štrunc, CSc.

Zapsal: Luděk Vejvara