Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT dne 5.12.2018

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT dne 5.12.2018

Datum:
5.12.2018
Čas :
15.00 – 17.00 hod.
Místo:
ČKAIT
 
 
Přítomni:
prof. Kabele, Ing. Šubrt, pí Báčová, Ing. Šafránek, Ing. Škarpa, Ing. Sytařová, p. Jindrák, Ing. Mathauserová, Ing. Petlach, prof. Hrdlička
Omluveni:
Ing. Vaverka, prof. Materna, Ing. Trnka st., Ing. arch. Smola
Host:
Ing. Křeček, Ing. Hnízdil
 
Program jednání:
 
1.
Zahájení
 
 
prof. Kabele
 
 
 
- přivítal členy komise a zahájil jednání dle navrženého programu;
- kontrola zadaných úkolů ze zápisu 17.10.2018
6/2016 – trvá
8/2016 – trvá
2/2017 – trvá
1/2018 – trvá
3/2018 – trvá
7/2018 – trvá
8/2018 – trvá – úkol zrušen z důvodu nedostatečných informací
13/2018 - splněno
2.
Projednání aktuálních témat a úkolů
 
2.1
6/2016
8/2016
Problematika provozování techniky vnitřního prostředí budov zkolaudovaných staveb
 
arch. Smola
- připravený materiál přepošle pí Báčové k revizi; na článku se pracuje
2.2
2/2017
Metodický pokyn k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie
 
členové komise
 
- souhlasí s názorem, aby se zpracování metodického pokynu odložilo na termín účinnosti novely zákona o hospodaření energií a jeho prováděcích vyhlášek
2.3
1/2018
3/2018
12/2018
Zavedení mechanismů pro porovnání výpočtů a skutečné spotřeby energie
 
nepřítomný Ing. Trnka
 • zatím kontakty na 2 stavebníky, kteří tyto hodnoty sledují, nezaslal
 
p. Jindrák
 
 • metodickou pomůcku „Obecná pravidla na řízené větrání“ – zpracuje v požadovaném termínu
2.4
7/2018
Návrh koncepce konference „Energetická náročnost budov“
 
 
 
členové komise
 • předsedové OK byli s připravovanou iniciativou seznámeni – odezva nebyla žádná
 • navrhují, aby se konference konala v Praze (prof. Kabele doporučuje termín 28.-29.11. 2019) s prozatímním návrhem programu
 1. novela zákona a nové normy, zejména 730540
 2. porovnání výpočtů a skutečné spotřeby energie
 3. zdroje tepla, chladu
 4. TZB – příklady komplexního řešení
 5. architektonická optimalizace
 6. výpočty ENB
 7. zpracování PENB
3.
Různé
1/2019
 
 
Prof. Kabele
 • je nutné se zamyslet nad další pracovní náplní komise v roce 2019
 
Prof. Hrdlička
 • navrhuje zabývat se dle EU směrnice elektromobilitou (klimatickou o zelenou verzí zdrojů, co učiní ta která verze pro stavebnictví)
 
Ing. Šubrt
 • zamyslet se nad hygienickými požadavky na teplou vodu (změna OTP)
 
pí Báčová
 • zaměřit se na problematiku inteligentních budov, jejich automatizaci a indikátory; celý princip bychom měli prodiskutovat se slovenskými odborníky, kteří to řeší v rámci právních předpisů SR
4.
Přehled úkolů
 
 
6/2016
Zpracovat plán práce a rámcový časový harmonogram řešení úkolu problematiky provozování techniky vnitřního prostředí již zkolaudovaných staveb.         Zodp.: Ing. Petlach, termín: rok 2019
 
8/2016
Napsat pilotní článek k problematice optimalizace návrhu a provozu budov. Zodp.: Ing. Petlach, Ing. arch. Smola, termín: červen 2019
 
2/2017
Připravit pro projektanty návrh metodického pokynu k požadavkům na projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
                             Zodp.: Ing. Šafránek, prof. Kabele, arch. Smola,
        termín: v závislosti na novele zákona a prováděcích vyhlášek
 
1/2018
Připravit návrh na zavedení mechanismů pro porovnání výpočtu energetické náročnosti se skutečnou spotřebou energie v ČR.
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2019
 
3/2018
Připravit návrhy na dotazníkový formulář pro porovnání výpočtu navrhovaných a skutečných hodnot energetické spotřeby budov.
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2019
 
7/2018
Připravit návrh koncepce konference „Energetická náročnost budov“.
                                          Zodp.: členové komise, termín: 6.2.2019
 
12/2018
Zpracovat návrh metodického pokynu „Obecná pravidla na řízené větrání“.                                 Zodp.: p. Jindrák, termín: I. kv. 2019
 
1/2019
Diskuse nad tematikou elektromobility, inteligentních budov a hygienických požadavků na teplou vodu
                                          Zodp.: členové komise, termín: rok 2019
5.
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval za účast, popřál všem hezké svátky a jednání ukončil.
Termín příštího jednání PS stanovil na 6.2.2019, 15.00 hod – StF ČVUT. 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele