Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO 11.1.2018

Zápis z jednání VO 11.1.2018

VÝBOR OBLASTI DNE 11. 1. 2018
Zápis ze schůze výboru

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. Příprava a zajištění VH:

- Sál je zajištěn,
- Občerstvení objednáno, předběžný počet 150 osob , bude upřesněno 19. 1. 2018,
- Bylo pozváno 21 hostů, účast přislíbilo 16,
- VO navrhl kandidáty do VO, do dozorčí komise Brno a delegáty na SD v Praze,
- Zpráva o činnosti OK je připravena, VO ji odsouhlasil,
- Moderování - ing. Staněk
- Volby, komise – ing. Tužín,
- Usnesení - ing Drábek,
- U prezence – členové VO + tajemnice + p. Lavičková, oproti podpisu účastníci obdrží sadu per s logem ČKAIT,
- Návratek k dnešnímu dni a potvrzení účasti 90,
- Ubytování a večeře pro hosty bude v hotelu Trinity,
- Profesionální fotograf je zajištěn,
- Diskuse dle podaných námětů,
- Propagační materiály firme a prodej knih bude v předsálí.

3. Námět na CŽV a odborné exkurze z návratek na VH.

4. Semináře CŽV na 1. pololetí 2018 byly po schválení akreditační komisí ČKAIT Praha rozeslány emailem a poštou členům bez emailu.

5. SD v Praze bude dne 24. 3. 2018.

6. Členové VO obdrželi návrh termínů schůzek pro r. 2018.

7. Den otevřených dveří na školách – Lipník n. Bečvou, Olomouc a Jeseník – všem bla předána odborná literatura a DVD Profesis.

8. Zprávy a informace č. 1/2018 – uzávěrka podkladů „Shrnutí v průběhu VH + kvalitní foto“ do 26. 1. 2018.

9. Odborná exkurze dne 7. 12. 2018 – Radnice oprava střechy a krovu byla úspěšná, přivítal nás náměstek primátora a odbornou část přednesla ing. arch Trtílková. Po stavbě nás provázela prováděcí firma.
Společenské setkání na závěr roku bylo v restauraci Šnyt Mikulda.

10. Ing. Najdekrová informovala stavební úřady na schůzce svolané Krajským úřadem o nutnosti autorizace pro technický dozor investora u veřejných zakázek. Podala informaci o systému Profesis.

11. Doporučené exkurze v r. 2018, dle aktuální rozestavěnosti:

- KOMA MODULAR – firma, která si odvezla a chce využít pavilon z výstavy Expo v Miláně,
- Obnova Libušína po požáru – Pustevny,
- Protipovodňová opatření v Olomouci,
- Pavilon II. Interní kliniky a geriatrie FN Olomouc, první energeticky pasivní zdravotní zařízení v ČR,
- Nový depozitář pro vědeckou knihovnu v Olomouci,
- Sportovní hala v Lipníku nad Bečvou,
- Dostavba dálnice D1 - Přerov.

12. Prezentace snímků z odborných exkurzí OK Olomouc v r. 2016 + 2017 na VH – připraví ing. Majer.
13. Ing. Kožušníček pomůže z odvozem materiálu na VH.

14. Příští schůzka VO se uskuteční 15. 2. 2018.

Zapsala: Ing. Anežka Najdekrová Dne 11. 1. 2018