Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO 14. 9. 2017

Zápis z jednání VO 14. 9. 2017

Zápis z jednání výboru oblasti dne 14. 9. 2017

 1. Přítomni dle prezenční listiny
 2. OK obdržela pozvánku na konferenci „Strategie rozvoje města Olomouce“, která se bude konat 21. 9. 2017. OK potvrdila účast, zúčastní se ing. Kožušníček.
 3. Dne 20. 7. 2017 se ing. Najdekrová zúčastnila schůzky s ředitelem Hospodářské komory Olomouc, PhDr. Radimem Kašparem. Tématem byla činnost OK ČKAIT v Olomouckém kraji i činnost ČKAIT obecně.
 4. Spolupráce ČKAIT a HZS při řešení havarijních situací, konference se koná 8. 11. 2017 v Jihlavě. Setkání členů ČKAIT, kteří jsou zapojeni jako experti do spolupráce. Oblast Olomouc spolupracuje se všemi krizovými složkami institucí a průběžně aktualizuje seznam statiků kraje, na které se krizové složky obrací podle příslušného bydliště.
 5. For Arch Praha 19. – 23. 9. 2017 – 10 ks volných vstupenek k dispozici na OK.
 6. VO odsouhlasil příspěvek na odbornou exkurzi ing. Ondřeji Vaculínovi do Paříže 28. 10. – 1. 11. 2017 ve výši 2000,- Kč.
 7. Odborná exkurze – ve spolupráci s OP ČSSI – dne 21. září 2017 na oceněné stavby v soutěži „Stavba roku 2016 Olomouckého kraje“ – tančírna v Račím údolí, termální park Velké Losiny a pivovar Hanušovice, přihlášeno je 42 účastníků – členové ČKAIT, ČSSI a zástupci stavebního úřadu Olomouc a Krajského stavebního úřadu Olomouc. Všude jsou zajištěny prohlídky s odborným výkladem, textový materiál ke stavbám zajistí OK a bude rozdán účastníkům při nástupu do autobusu.
 8. Požární bezpečnost staveb, PBŘ v PD – zkušenosti členů VO – nejednotnost normativních řešení. Konkrétní náměty zašlou členové VO na odborný aktiv.
 9. CŽV na 1. pololetí 2018 návrh témat:
  • Finance a daně 2017 – 16. 2. 2018,
  • Škody v PD nebo na stavbách a poučení z nich, řešení konkrétních případů, solidární zodpovědnost – 6. 3. 2018,
  • Změny v normách a předpisech týkající se stavby vozovek – 22. 3. 2018 ( Stavotech),
  • Novela SZ – 10. 4. 2018,
  • Radon, nový atomový zákon – 15. 5. 2018,
  • Aplikace nového zákona o ochraně osobních dat pro menší firmy (GDPR).
 10. Návrhy na odbornou exkurzi a společenské setkání spojeným s 25. výročím založení ČKAIT – termín 7. 12. 2017. VO navrhuje budovu radnice – oprava střechy a krovu.
 11. Návrh kandidátů pro volby na VH 2018 – VO navrhl kandidáty a OK bude jednotlivě navržené kandidáty oslovovat.
 12. Databáze členů oblasti pro Stavotech - OK může rozeslat program a volnou vstupenku členům oblasti.
 13. Příští schůzka VO se uskuteční 19. 10. 2017.


Zapsala: Ing. Anežka Najdekrová
Dne 14. 9. 2017