Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO 15. 6. 2017

Zápis z jednání VO 15. 6. 2017

VÝBOR OBLASTI DNE 15. 6. 2017
Zápis ze schůze výboru

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CD – Dopravní stavby pro členy, bude přístup on-line Profesis s přihlašovacím heslem.

3. CŽV pro II. Pololetí - pozvánka byla rozeslána všem členům oblasti a seznam seminářů je umístěn na webových stránkách ČKAIT s možností on-line registrace. Členům bez emailové adresy byla pozvánka zaslána i s průvodním dopisem poštou. Žádáme členy o poskytnutí e-mailové adresy, pokud ji mají, a aktuálního tel. kontaktu a zpětné vyjádření zájmu o zasílání materiálů poštou. Pokud zájem neprojeví, nebudou jim již poštou materiály a informace zasílány.

4. Stavební úřady kraje obdržely DVD Profesis.

5. Informace o celostátním finále soutěže středních škol – po telefonickém připomenutí SPŠ Lipník se zatím nepřihlásila.

6. Informace o pojištění a možnosti skupinového zvýšení pojištění na 2 a 5 milionů Kč.

7. Webové stránky: cenyzaprojekty.cz

8. Odborná exkurze – ve spolupráci s OP ČSSI – organizačně zajišťujeme v termínu 21. září 2017 ( čtvrtek) na oceněné stavby v soutěži „Stavba roku 2016 Olomouckého kraje“ – tančírna v Račím údolí, termální park Velké Losiny a pivovar Hanušovice. Odjezd z Olomouce cca v 8,00 h, záloha 100,- Kč – ČSSI.

9. Vyúčtování členům VO za 1. pololetí 2017.

10. Změny v oblasti ochrany budov před radonem – zákon č. 263/2016 Sb., OK komunikuje se stavebním úřadem Olomouc, jestli bude vhodné zajistit přednášku na toto téma v 1. pololetí 2018.

11. Pracovní aktiv ČKAIT a účast oblasti Olomouc v aktivech. Nutné sledovat zápisy z jednání na www.ckait.cz.

12. Téma na CŽV „Jak být úspěšný při získávání povolení na stavebních úřadech“, VO doporučuje na 1. pololetí 2018.

13. Diskuze a téma projektové dokumentace a rozpočtu na stavbu s dotacemi. VO doporučuje při předávání dokumentace požadovat od investora odsouhlasení předaného rozsahu díla včetně technického řešení do určitého data. VO doporučuje semináře na téma solidární odpovědnost – doporučuje právní oddělení ČSOB pojišťovny.

14. Informace – koncepce zavádění metody BIM v ČR, drony jako inovace ve stavebnictví ( mohou hlídat stavbu dálnice, ale i faktury).

15. Společné stanovisko MMR a ČKAIT k rozsahu oprávnění autorizovaného technika.

16. Zastoupení okresů ve VO pro další volební období. Volební VH se bude konat 23. 1. 2018. Navržení a aktivní členové budou vyzváni a se zájemci o činnost bude osobně jednáno.

17. 25 let výročí založení ČKAIT. VO navrhuje na závěr roku v rámci společenského posezení.

18. Shromáždění delegátů bude 24. 3. 2018 v Praze.

19. AI – technika prostředí staveb – okres Olomouc, VO nedoporučuje poskytovat osobní údaje, žadateli poskytnout pouze informace dostupné na webových stránkách komory. Téma pro VH.

20. Hospodaření OK za období leden-květen 2017 – členové VO byli seznámeni.

21. Ing. Dan -informace o kauze kotelna Šumperk.

22. Další schůzka VO bude dne 14. 9. 2017

Zapsala: Ing. Anežka Najdekrová Dne 15. 6. 2017