Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO 19. 10. 2017

Zápis z jednání VO 19. 10. 2017

VÝBOR OBLASTI DNE 19. 10. 2017
Zápis ze schůze výboru
1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV na I. Pololetí 2018 je zajištěno a VO odsouhlasil:
6. 2. 2018 Finance a daně
6. 3. 2018 Škody v PD nebo na stavbách a poučení z nich
22. 3. 2018 Změny v normách a předpisech týkajících se stavby vozovek
10. 4. 2018 Novela Stavebního zákona
15. 5. 2018 Nový atomový zákon
12. 6. 2018 Ochrana osobních údajů

3. Odborná exkurze 21. 9. 2017 – 38 účastníků, velmi dobré reference.

4. Dny stavitelství a architektury a den otevřených dveří na školách. OK a VO se aktivně podílejí na DSA účastí.
SPŠS Lipník nad Bečvou – 24. a 25. 11. 2017
Horstav Olomouc – 24. a 25. 11. 2017

5. Odborná exkurze - Radnice Olomouc – oprava střechy a krovu dne 7. 12. 2017 spojená se společenským setkáním účastníků na konci roku je zajištěna včetně občerstvení a odsouhlasena VO.

6. Strategie rozvoje města Olomouce – ing. Kožušníček se zúčastnil a podal ze zasedání zprávu.

7. VO doporučil objednat sadu pera a mikrotužky na VH.

8. Členové VO byli informováni o hospodaření OK.

9. Návrh na úpravu vnitřních řádů komory – byla podána informace.

10. VO odsouhlasil pozvánku na VH 2018. Případně bude doplněna po schůzce předsedů 29. 11. 2017 v Praze. Kandidátky do VO, DK a delegáti – průběžně jsou doplňovány.

11. Energetická náročnost budov 2017 – prezentace přednášek bude na webových stránkách komory.

12. Anketa „Stavba století“ v období 1918 – 2018 na území ČR a SR.

13. Členové VO informovali o potížích a časových prodlevách při povolování staveb.

14. Příští schůzka VO se uskuteční 23. 11. 2017.
Zapsala: Ing. Anežka Najdekrová Dne 19. 10. 2017