Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO 23.11.2017

Zápis z jednání VO 23.11.2017

VÝBOR OBLASTI DNE 23. 11. 2017
Zápis ze schůze výboru

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. Dny otevřených dveří na školách 24. – 25. 11. 2017, školy navštíví a předají publikace:
SPŠS Lipník nad Bečvou – ing. Tomek
SOŠ a SOU Jeseník – ing. Švub
SPŠS Horstav Olomouc – ing. Kožušníček

3. Seminář „Vady dřevostaveb“ – vysoká účast, odborná přednáška velmi kvalitní. Prezentace byla zaslána mailem všem zúčastněným. Diskuze byla i o havarované vazníkové střeše tělocvičny.

4. Pozvánky na VH 2018 budou zaslány do předplatného SEND Praha, které je rozešle společně s časopisem Z+I č. 5/2017 členům naší oblasti.
Hosté na VH – pozvat hejtmana, primátora, náměstka primátora a obvyklé hosty.

5. Odborná exkurze - Radnice Olomouc – oprava střechy a krovu dne 7. 12. 2017 spojená se společenským setkáním účastníků na konci roku je organizačně zajištěna. Pohoštění je objednáno na základě nabídky restaurace Šnyt – Mikulda. Přihlášeno je 70 členů. Další přihlášky již OK nepřijímá.

6. CŽV na 1. pololetí 2018 – témata seminářů byla zaslána akreditační komisi ČKAIT Praha ke schválení.

7. Kandidátka členů do VO je připravena a všemi kandidáty odsouhlasena. Nutno připravit kandidátku do DK Brno a delegáty a SD. Jednotlivé kandidáty představí předseda volební komise.

8. OK objednala sadu per a mikrotužky na základě nabídky.

9. Technický dozor stavebníka od 1. ledna 2018. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu musí mít technický dozor stavebníka autorizaci na základě změny stavebního zákona §152 odst. 4. Doporučení členům ČKAIT – vyplnit formulář: www.ckait.cz/expert/form a odeslat. Další možnost www.ckait.cz – vpravo nahoře přihlásit se pod členským číslem a heslem, které máme pro přístup na Profesis, a přes odkaz expert vyplnit údaje.

10. Soudní spory a vady staveb.
Diskuze a dané téma a na téma povolování staveb.

11. Prezentace na VH – představení výrobků odtokových armatur pro kanalizaci. VO odsouhlasil.

12. Hledaný člen oblasti ing. Jiří Kovařík – OK kontaktovala na základě údajů v databázi – bez úspěchu ( neplatná adresa, neuvedený mail a telefon), členské příspěvky uhradil. OK zašle doporučený dopis na adresu uvedenou v databázi.

13. Členové VO informovali o výsledku hospodaření OK za leden až říjen 2017.

14. VO doporučuje prezentovat na VH konkrétní pojišťovací kauzy od firmy GreCo.

15. Příští schůzka VO se uskuteční 18. 1. 2018.

Zapsala: Ing. Anežka Najdekrová Dne 23. 11. 2017