Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO 23.1.2018

Zápis z jednání VO 23.1.2018

VÝBOR OBLASTI DNE 23. 1. 2018
Zápis ze zasedání výboru

1. Přítomni byli všichni nově valnou hromadou zvolení členové ( 7 členů VO):
Ing. Kožušníček, ing. Majer, ing. Popelka, ing. Švub, ing. Tomek, ing. Hošek,
ing. Zatloukal

2. Volba nového předsedy oblasti Olomouc:
Přímým hlasováním byl zvolen ing. Jiří Kožušníček v počtu 6 hlasů pro.

3. Příští schůzka VO bude 15. 2. 2018.

Zapsala: Ing. Jana Černá Dne 23. 1. 2018

Nedílnou součástí zápisu ze zasedání VO 23. 1. 2018 je podepsaná prezenční listina.