Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO dne 23.10.2014

Zápis z jednání VO dne 23.10.2014

Zápis z jednání výboru oblasti Olomouc dne 23.10.2014

 1. Přítomni dle presenční listiny
 2. Pokračování přenášení přednášek v rámci CŽV – webináře. Je nutný souhlas přednášejícího – zatím jsme se domluvili s Ing. Kožušníčkem.
 3. Seminář Energetická náročnost budov 2014 – 4.11.2014 v RCO. Od 14.00 – 18.00 hod. Přednášející zajišťuje ČKAIT Středisko vzdělávání a informací Praha.
 4. CŽV na 1.pololetí 2015 – je zajištěno:
  • 10.02.2015 – Finance a daně
  • 03.03.2015 – Realizace střešních konstrukcí z pohledu požadavků EPBD II
  • 26.03.2015 – Poruchy vozovek, jejich příčiny a způsob opravy (v rámci doprovodného programu Stavotech)
  • 05.05.2015 – Moderní metody zakládání a rizika s tím spojena
  • 02.06.2015 – Využití internetových a cloudových služeb ve stavební činnosti
 5. Článek „Představujeme oblast Olomouc“ s pozváním na volební VH – bylo zasláno do Z+i č. 4/14 dne 14.10.2014.
 6. Dny stavitelství a architektury a den otevřených dveří na školách. SPS zajišťuje dny otevřených dveří na stavbách a OK se zúčastní v SPŠ Lipník nad Bečvou i s předáním DVD Profesis a publikací, o které projevili zájem.
 7. Odborná exkurze „Korunní pevnůstka – pevnost vědění“ je na 4.12.2014 – čtvrtek od 15.00 hod. Na závěr exkurze bude společenské setkání účastníků ke konci roku. Akce je společná s OP ČSSI Olomouc.
 8. Členové VO byli informováni s hospodařením OK.
 9. Na odbor investic – Krajský úřad nastoupila Ing. Nováková – ČKAIT
 10. Publikace „Otvory v panelových budovách“ bude zaslána na oblast dle rozdělovníku zaslaného Prahou.
 11. Územní plán Olomouce. Na základě podkladů z Olomouce, Nový Bor, Pec pod Sněžkou zaslal předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček dopis i s přílohami dne 7.10.2014 z výše uvedených měst - řediteli odboru územního plánování panu Ing. Tomáši Sklenářovi na MMR s žádostí o sjednání nápravy.
 12. Soutěž Stavba roku Olomouckého kraje 2014. V pondělí 20.října 2014 bylo otevírání obálek veřejné soutěže na organizátora soutěže. Souhlas s vybraným organizátorem je k podpisu u pana hejtmana a před hodinou jsem souhlas obdržela e-mailem.
 13. Schůzka na OK s Ing. Petrem Holým – obchodní ředitel Window Holding a.s. Zašova – nabídl odborné školení pro členy ČKAIT – otvorové výplně. Seminář bude zařazen na II.pololetí 2015.
 14. Pan Jan Nerušil ukončil na vlastní žádost činnost člena zkušební komise dopravní stavby. VO navrhne z oblasti nového člena do zkušební komise.
 15. Nabídka seminářů v oblasti trvale udržitelné výstavby. Národní stavební centrum. VO provede výběr.
 16. VO odsouhlasil příspěvek na odbornou ekxurzi do Vídně pro Slováčková Milena, Ing. Tyksová Irena, Světnický Alexandr a Ing. Dan Jiří.
 17. Valná hromada oblasti dne 27.1.2015. VO odsouhlasil pozvánku na VH. Rozesílání pozvánek bude stejné jako v minulém roce. OK pozvánky namnoží a pošle na adresu SEND předplatné s.r.o. Ve Žlábku 1800/77, 1930 00 Praha do konce listopadu.
  • v předsálí bude prodej publikací
  • pozvání hostů OK zajistí s předstihem
  • pozvánka hejtmanovi kraje byla zaslána
 18. Účast zástupců ČKAIT v odborných komisích měst. Po komunálních volbách je potřeba nově zvolené orgány oslovit a nabídnout nezávislé odborníky z řad ČKAIT do odborných komisí měst. Členové VO – zástupci z jednotlivých okresů tuto aktivitu zajistí v příslušném okrese.
 19. Návrh VO na udělení čestného členství a předání na VH oblasti: VO navrhuje pana Václava Mastného.
 20. Krajský soud Ostrava – podána informace členům VO.

Příští schůzka VO bude 20.11.2014

Dne 23.10.2014 Zapsala : Ing. Najdekrová