Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice 21.10.2013

Zápis z jednání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice 21.10.2013

Zápis ze zasedání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice

Datum konání: 21.10.2013 od 13,00 hodin (učebna PPP, spol. s r.o., 1. Patro, dveře č. 121)

Přítomni: Loukota, Moucha, Čížek, Zima, Burša, Boruchová, Musil, Novotný, Vacek, Ježek, Pokorný, Němec

Program:

 1. Aktuální informace předsedy výboru OK ČKAIT Pce.
 2. Návrhy odborných akcí v rámci CŽV ČKAIT Pardubice pro 1. pololetí 2014, diskuze.
 3. Různé.

K bodu 1)
Aktuální informace předsedy výboru OK ČKAIT Pardubice

 • ÚHOS – k novelám vyhl. k ZVZ - znepokojení nad omezováním soutěže v řadě profesních sdružení.
 • Makléř GrECo JLT – blížíme se k hranici 80 % dojde k navýšení pojistného.
 • Návrh životního pojištění členů ČKAIT – např. pozůstalí by měli nárok na pevně danou částku, další varianta - podle délky členství by byla částka k výplatě v přiměřené výši – zhodnotit podmínky a udržitelnost návrhu.
 • SRPK - reportáž na televizi V1.
 • Radní Navrátilová – Pardubický energetický klastr.
 • Autorizovaný inženýr vs. architekt: názor stav. úřadu, že „pro tuto lokalitu může projektovat pouze architekt...“ není správný – řešit např. přes legislativně právní oddělení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ing. Moucha → pochvala a poděkování za Dopravní konferenci a SRPK
Náměty ke spotřebování 3,6 mil pojistného:

 • Ing. Vacek: technické dovybavení stavebních škol – odborná literatura, podpora stavebního vzdělávání
 • Ing. Burša: podpora vzdělávání (proti: pojištění je závazek na dlouhá léta))
 • Ing. Zima: školství
 • Ing. Ježek, Ing. Novotný, Ing. Boruchová: školství + webináře
 • Ing. Němec: na vzdělávání svých členů, raději zvýšit limit pojistného plnění
 • Ing. Pokorný: na vzdělávání svých členů nebo snížit příspěvky
 • Ing. Moucha: „Komora chrání stavovské a sociální zájmy svých členů“
  • při úmrtí lze řešit jinak, např. mimořádnou platbou, ne životním pojištěním
  • radikálně z přebytku zvýšit pojištění, zvýšit limit pojistného plnění (zejména projektantů OSVČ – riziko totálních životních krachů)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 2)
Návrhy odborných akcí v rámci CŽV ČKAIT Pardubice pro 1. pololetí 2014, diskuze.

Schválené akce pro 1. pololetí 2014:

 1. Nový občanský zákoník ve stavební praxi - seminář, úterý – 4.2. 2014, 13.00 -17.00 hod - Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice
 2. Katastr nemovitostí a jeho vazba na NOZ - seminář, úterý – 18.2. 2014, 13.00 -17.00 hod - Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice
 3. Bezbariérové řešení staveb na železnici - odborný celostátní seminář, úterý – 18.3. 2014, 10.00 -15.00 hod - Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice
 4. Poučení z povodní 2013 - seminář, úterý – 15.4. 2014, 13.00 -17.00 hod - Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice
 5. Izolace staveb proti vodě – hydroizolace - seminář, úterý – 13.5. 2014, 13.00 -17.00 hod - Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice
 6. Prezentace evropských fondů pro období 2014 – 2020 - seminář, úterý – 3.6. 2014, 13.00 -17.00 hod - Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice
 7. Exkurze na rozestavěnou silnici R35 u Opatovic n. L. a I/37 obchvat Chrudimi - Exkurze, úterý 17.6.2014, 10.00 – 14:00 hod - Prohlídka rozestavěných významných dopravních staveb v Pardubickém kraji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Ing. Vacek k 2. pololetí 2014: návštěva výstavby laboratoře výzkumného a vývojového centra UPCE
 • Ing. Moucha: zajistit reklamu výzkumného a vývojového centra UPCE, vyzval členy, aby informovali majitele firem...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 3)
Různé

 • Ing Moucha – radikální snížení kvality projektových prací; podpořit kvalitu vzdělávání; je třeba aby se Komora zabývala stavem vzdělávání – svolat jednání s KHK, SPS, řediteli škol – memorandum
 • Ing. Pokorný – nutné změny, Bc. na střední školy, ne vysoké
 • Ing. Vacek – optimalizace sítě škol Pk – prezentovat názor na úroveň SŠ v Pk za Komoru

Zapsala Michaela Brožková
Pardubice 21.10.2013

Schválil Ing. Radim Loukota