Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice 25.4.2013

Zápis z jednání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice 25.4.2013

Zápis ze zasedání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice

Datum konání: 25.4.2013 od 13,00 hodin (zasedací místnost PPP, spol. s r.o., 5. patro)

Přítomni: Loukota, Moucha, Čížek, Zima, Burša, Boruchová, Musil, Novotný, Vacek, Ježek

Omluveni: Pokorný, Němec

Program:

 1. Aktuální informace předsedy výboru OK ČKAIT Pardubice
 2. Návrhy odborných akcí v rámci CŽV ČKAIT Pardubice pro 2. pololetí 2013, diskuze.
 3. Různé

K bodu 1)
Aktuální informace předsedy výboru OK ČKAIT Pardubice

 • Materiál za 2011 – 2012 – od GrECo JLT – náš škodní průběh, členění podle oblastí, typů... Platba 8,5 mil., 80% vyplaceno.
 • AT PS – dohady → vydané stanovisko: autorizovaný technik, stavitel v oboru PS (TP, SP) může projektovat rodinné domy.
  • pokud SÚ neuzná – TP, SP musí dokumentaci podat na podatelnu, úřad se tím bude zabývat, řízení přeruší se zdůvodněním → poslat na Komoru
  • rozsah činnosti je stejný jako před novelou stavebního zákona.
 • Legislativně právní komise připravila možnost zapojení AO do hodnocení nadlimitních veřejných zakázek.
 • Rámcová smlouva T-Mobile – nové, levnější tarify – dosud není podepsaná ze strany T-Mobile.
 • SRPK 2013 – rozeslán dopis od hejtmana, 8 členná porota, uzávěrka 30.6.2013.
 • Pardubický kraj – při vyhlášení soutěže nevybral nejlevnější nabídku, ale 2. – o 6 mil. dražší – hejtman žádá o podporu Komoru.

Ing. Moucha → oficiálně se obrací na členy výboru a grémia, aby se k problematice cen
postavili (definovat bezpečnou cenu v rovině projektové a v rovině
zhotovitelské).

K bodu 2)
Akce CŽV pro 2. pololetí 2013, diskuse

Schválené akce pro 2. pololetí 2013:

 1. Dopravní konference - 5. září 2013 od 10:00 hod – aula Univerzity Pardubice nebo AFI PALACE
 2. Exkurze na stavební veletrh FOR ARCH 2013 Praha - 17. září 2013 8:00 odjezd od Arnošta
 3. Novely prováděcích vyhlášek zákona č. 183/2006 Sb. (Ing. Marcela Pavlová) - 2. říjen 2013 od 13:00 hod., hotel Labe, Kongresový sál
 4. Rekonstrukce a regenerace bytového fondu - 22. říjen 2013 od 9:00 hodin, hotel Labe, Kongresový sál
 5. Research, Development and Innovation in Transport 2013 RDIT 2013 [Výzkum, vývoj a inovace v dopravě 2013]. Seminář - 31. říjen 2013 od 10:00 hodin, kpt. Poplera 272, Vysoké Mýto, exkurze - 1. listopad 2013 – Pardubice, bude upřesněno
 6. Technické požadavky na stavební výrobky dle dokumentů ES a ČR – aktualizace 04/2013 (Ivana Nohová) - 12. listopad 2013 od 13:00 hodin, hotel Labe, Kongresový sál
 7. Ochrana povrchů historických budov (Ing. Dagmar Machoinová, Ph.D.) - 26. listopad 2013 od 13:00 hodin, hotel Labe, Kongresový sál
 8. Změny v soukromém právu od 1.1.2014 ve vazbě na stavební činnost v ČR - 10. prosinec 2013 od 13:00 hodin, hotel Labe, Kongresový sál

Další návrhy na 2. pololetí 2013 - exkurze:

 • 2. část výzkumného centra Univerzity Pardubice
 • Rekonstrukce okolí zámku v Litomyšli.

K bodu 3)
Jiné

 • Ing Moucha – info z aktivu PS v Praze – 8 okruhů
 • Ing. Vacek – optimalizace sítě škol Pk – prezentovat názor na úroveň SŠ v Pk za Komoru

Zapsala Michaela Brožková
Pardubice 25.4.2013

Schválil Ing. Radim Loukota