Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání Výboru oblasti dne 19.2.2015

Zápis z jednání Výboru oblasti dne 19.2.2015

Výbor oblasti Olomouc dne 19.2.2015
Zápis ze schůze výboru

 1. Přítomni dle presenční listiny
 2. Zhodnocení VH – organizace a průběh VH, prodej publikací v předsálí, DVD profesis a Slavné vily Olomouckého kraje pro účastníky VH.
  Účast hostů – omluvil se hejtman Ol. kraje a ředitel SPŠ stavební Lipník nad Bečvou.
  Ostatní pozvaní hosté se zúčastnili.
  Diskuze – pojištění AO a novinky v pojištění. Služby komory, které připomněl Ing. Hnízdil.
  Ing. Drábek – předseda OP ČSSI vyzval k získávání nových členů do ČSSI, navrhoval, aby absolventi v období získávání odborné praxe mohli bezplatně navštěvovat semináře a exkurze, které ČKAIT pořádá. Dále poukazoval na nízkou cenu projektových prací, které se už léta řeší bez viditelného pokroku.
  Ing. Křeček sdělil, že ČKAIT je od 1.1.2015 připomínkovým místem Legislativní rady vlády. U Stavebního zákona je snaha prosadit jednostupňové řízení a bude na stavebníkovi, jak se rozhodne.
 3. Úkoly vyplývající pro Výbor oblasti z usnesení a diskusních příspěvků:
  • spolupracovat s krajským úřadem při soutěži „Stavba Olomouckého kraje 2014“
  • spolupracovat se školami – Den otevřených dveří
  • připravovat a realizovat CŽV
  • sledovat investiční činnost v kraji a na technicky zajímavé stavby zajistit exkurze
  • spolupracovat s OP ČSSI, SPA a ČKA
  • získávat přednášejícího v rámci CŽV na rozšíření přednášek – webinářů na oblasti
  • získávat členy pro práci v aktivech komory
  • Ing. Drábek vyzval ke spolupráci při získávání nových členů ČSSI – nabídnout možnost CŽV pro nové absolventy škol
 4. VO odsouhlasil příspěvek na odborný zájezd Peru – Bolívie pro Ing. Jaromíra Hájka pořádaný OK Ostrava
 5. Do Z+i byl odeslán článek o Valné hromadě v Olomouci a článek o exkurzi na Korunní Pevnůstku
 6. Náměty na odborné semináře a návrhy exkurzí z návratek na VH
  • novela stavebního zákona
  • technický dozor staveb
  • výběrová řízení Olomoucký kraj
  • přečerpávací elektr. Dlouhé Stráně
  • Mosty D1 u Ostravy
  • Nákupní park Bělidla
  • rekonstrukce panelových domů
 7. Termín VH na rok 2016 je 19.1.2016
 8. Soutěž Stavba roku 2014 Olomouckého kraje
  Do soutěže je přihlášeno 47 staveb z celého kraje. Uskutečnila se první schůzka hodnotící komise dne 18.2.2015. Následuje prohlídka objektů a další schůzka bude 3.3.2015
  Slavnostní vyhlášení soutěže je plánováno na 17. nebo 18.3.2015 ve Vlastivědném muzeu.
 9. ČKAIT jako připomínkové místo Legislativní rady vlády. Ing. Majer navrhl a rozeslal členům dopravního aktivu názor a návrh jak systémově přistoupit k připomínkování textů zaslaných ČKAIT.
  Členové VO – garanti pro připomínky k legislativě podle oborů. Zapojení do této činnosti p. Václava Mastného.
  Na návrh Ing. Majera – OK bude pracovat na přípravě zavedení google apps pro interní práci.
 10. Přístupnost českých norem
  Komora chce připravit stanovisko k českým normám a žádala o informace z Olom. kraje
  Po zjištění:
  • Hasičský záchranný sbor má ON-LINE přístup pro všechny zájemce k nahlédnutí, tisk pro sebe
  • Vědecká knihovna v Olomouci má ON-LINE přístup k nahlédnutí pro členy zdarma, pro nečleny za 20,-Kč
  • Stavební úřady, Krajský úřad v Olomouci má ON-LINE přístup na dvou pracovištích i s tiskem. Stavební úřad v Olomouci má jedno pracoviště i s tiskem, další stavební úřady v kraji – někdo má, někdo nemá.
 11. Odborný zájezd EXPO 2015
  K dnešnímu dni je přihlášeno 26 osob. CK MAXITOUR zašle objednávku na ubytování do 23.2.2015. Závaznou objednávku rozešleme předběžně objednaným z OK Olomouc, kterou následně zašlou CK.
 12. OK odeslala dopis primátorovi Prostějova s informací o udělení čestného členství na VH panu Václavu Mastnému
 13. Kontakty na poslance a senátory. Členové VO obdrželi seznam z Olomouckého kraje.
 14. Do aktivu geotechniky se z oblasti zapojil Ing. Koiš. Představenstvo vyzývá oblastní kanceláře k doplňování aktivů. Koncem roku 2014 byl ustaven další aktiv Vodní stavby.
  Ustavené aktivy a kontaktní osoby budou v Z+i 1/15.
 15. Odborná exkurze na BALUO
  Navrhovaný termín – duben 2015. V současnosti je dokončena hrubá stavba. V dubnu budou prováděny řemesla uvnitř objektu. Kontaktní manažer stavby Ing. Foukal.

V Olomouci, dne 19.2.2015 Zapsala Ing. Najdekrová

Další schůzka VO bude 19.3.2015