Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání Výboru oblasti dne 21.10.2015

VÝBOR OBLASTI DNE 21.10.2015
Zápis ze schůze výboru

 1. Přítomni dle presenční listiny
 2. Odborná exkurze EXPO Miláno byla úspěšná, zúčastnilo se 44 osob. Odborný výklad u českého pavilonu, kterého jsme se zúčastnili všichni, nám podal Ing. arch. Pavel Hrůza. Prohlídka ostatních pavilonů byla individuální. Děkovný dopis za zajištění odborného výkladu byl zaslán fi KOMA MODULAR.
 3. Článek do Z+i č. 5/2015 o činnosti oblasti Olomouc byl odeslán 16.10.2015. V článku je také informace o odborné exkurzi EXPO Miláno.
 4. Soutěž o Cenu inženýrské komory 2015. Oblastní kancelář rozeslala připomínku všem členům oblasti s upozorněním termínu přihlášení.
 5. Seminář Energetická náročnost budov 2015 – 3.11.2015 v RCO od 14.00 – 19.00 hod. Přednášející zajišťuje ČKAIT Praha. V Olomouci bude přednášet Ing. arch. Hudec, Ing. Škarpa, Ing. Panovec, Ing. Vrban.
 6. Územní plán Olomouce. Postupné kroky činí jak OK Olomouc, tak předseda Ing. Křeček – na odstranění rozporů se zákonem.
 7. CŽV na I. pololetí 2016 je zajištěno:

  9.2.2016 – Finance a daně 2015
  1.3.2016 – Aplikace právních pro požární bezpečnost staveb
  31.3.2016 – Příklady navrhování vozovek a jejich oprav
  3.5.2016 – Navrhování ochrany staveb před působením vody a vlhkosti
  7.6.2016 – Stavební zákon ve vztahu k novele EIA a velké novele Stav. zákona

 8. Den otevřených dveří na školách. 21.11.2015 – SPŠ Lipník nad Bečvou. Účast oblasti i s předáním DVD Profesis a publikací, o které projevili zájem.
 9. Pojištění oblastní kanceláře. Návrh od ředitele Ing. Hnízdila.
 10. Odborná rada pro BIM. BIM ve stavebnictví. Názor členů VO – zatím nezařazovat do CŽV.
 11. Valná hromada dne 19.1.2016. VO odsouhlasil pozvánku na VH. Rozeslání pozvánek bude stejné jako v minulém roce – OK pozvánky namnoží a pošle na SEND předplatné s.r.o., Ve žlábku 1800/77, 193 00, Praha do konce listopadu.
  • v předsálí bude prodej publikací
  • pozvání hostů OK zajistí s předstihem
  • koho pozvat ze samosprávy – VO se vyjádřil – odborníky
 12. Návrh na odbornou exkurzi na závěr roku. VO navrhuje Víceúčelový dům, Sokolská 5, Olomouc.
 13. Hospodaření oblasti. Členové výboru byli seznámeni s hospodařením za leden – září 2015.
 14. Ing. Majer – prezentace cloudu v Praze, zajistí první testování pro členy ČKAIT.
 15. VO odsouhlasil USB flash – 16 G s logem ČKAIT.
 16. Seznámení s dopisem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od ČKAIT + ČKA
 17. Ing. Staněk k dnešnímu dni rezignoval na člena Výboru oblasti.

Další schůzka VO je 19.11.2015.

Dne 21.10.2015 zapsala Ing. Anežka Najdekrová