Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání zúžené RPRP dne 11. 5. 2017

Zápis z jednání zúžené RPRP dne 11. 5. 2017

Přítomní: Ing. Pater, doc. Pokorný, Ing. Hejduková, Ing. Karasová, Ing. Hnízdil, Jendruščák (ČKAIT), JUDr. Marc + 2 (GRAND ČB)
Program:

 1. Informace z RPRP z 11. 5. 2017 - aktualizace a nové pomůcky 2017 (viz zápis RPRP).
 2. Rekapitulace smluvních vztahů s GRAND České Budějovice na r. 2017 - 2018.
 3. Normy PS, TZS - VTZ (elektro, tlak, plyn a zvedací zařízení) na PROFESIS; výhled PBS.
 4. Požadavek ČKAIT na zařazení Směrnic a nařízení EU do PROFESIS.
 5. Informace GRAND ČB o stavu úprav:
  •  nová aplikace pro distribuci a prohlížení dat z portálů EPIS/PROFESIS (končí prostředí ZONER CONTEXR 4)
  •  nutnost instalace na PC uživatele
  •  svázání instalace s počítačem, na který bylo instalováno
  •  předvedena nová grafika PROFESIS
 6. Další jednání zúžené RPRP s GRAND ČB proběhne ve IV. Q 2017 po zasedání RPRP v 09/2017 v OK ČKAIT Ostrava.

Zpracoval: Ing. Jindřich Pater