Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z mimořádného jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 14.12.2016

Zápis z mimořádného jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 14.12.2016

 
 
Datum:
14.12.2016
Čas :
15.00 – 17.00 hod.
Místo:
budova Skanska a.s., Karlín
 
 
Přítomni:
prof. Kabele, Ing. Trnka st., Ing. Sytařová, pí Báčová, Ing. Šubrt, Ing. Chlum, Ing. Vaverka, Ing. Šafránek, Ing. Škarpa, Ing. Hnízdil
Omluveni:
prof. Hrdlička, prof. Materna, Ing. Mathauserová, Ing. arch. Smola, Ing. Petlach
Host:
Ing. Kohoutová
 
Program jednání:
 
 
 
 
 
Zaměření mimořádného jednání
Využití BIM z hlediska zhotovitele
 
 
 
- členové komise EPBD II byli zástupci Skanska a.s. uvítáni v zasedací místnosti budovy, která byla realizovaná podle projektové dokumentace zpracované v BIM
- po krátkém představení jednotlivých členů komise, měli hlavní slovo zaměstnanci Skanska a.s. Ing. Krošová, Ing. Šourek a Ing. Kubaloš
 
Ing. Krošová
- v krátké prezentaci představila Skanska a.s., její vznik, oblasti působení rozsahem prací i v teritoriálním měřítku
- informovala o 9 letité zkušenosti v realizaci staveb -konkrétních 12 BIM projektů v ČR i SR
 
Ing. Kubaloš
- jako zaměstnanec firmy zodpovědný za facility management provedl členy komise v přístupných prostorech budovy, poukázal na klady a nedostatky „inteligentní“ budovy; je to pro všechny praktická zkušenost toho, čeho se u budoucí stavby vyvarovat
 
Ing. Šourek
- v pozici vedoucího BIM projektů pro pozemní stavby ve své powerpointové prezentaci v konkrétních příkladech informoval o využití BIM na projektu budovy Corso Court, zejména
a) 4D modelu (4. rozměr čas)
b) průběhu plánování
c) detekcí hard a soft kolizí
d) knihovně prvků (největší kámen úrazu) – projektanti tento problém řeší pomocí webových stránek anglické knihovny, kde jsou prvky už definované
e) výkazu výměr (zatím není možné navázat na rozpočtářské softwary)
f) koordinaci na stavbě – používají se 2D výřezy
g) možnosti 3D řízení stavby (s využitím 3D tisku)
 
zástupci Skanska a.s. se shodují v názoru
- že je nejasnost v české legislativě ohledně BIM
- není jasné, zda bude možné převzít mezinárodní databázi kódů?
- jejich firma legislativu vytvářet nebude, ale chce ji dokonalou
- učí se v chodu problematiky
 
prof. Kabele
- zástupcům Skanska a.s. poděkoval za milé přijetí a poučnou diskusi s vědomím, že spolupráce s ČKAIT bude nadále pozitivní a pro obě strany inspirující
 
 
 
 
Závěr
 
 
prof. Kabele
Poděkoval i členům komsie a jednání ukončil.
Termín příštího jednání PS byl stanoven na 1.2.2017– 15.00 hod. – místo jednání – budova FSt, ČVUT
 
 
 
 
Zapsala:
Ing. Klepáčková
 
Schválil:
prof. Kabele