Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z VO dne 14. 11. 2019

Zápis z VO dne 14. 11. 2019

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 14. 11. 2019

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – pro druhé pololetí roku 2019 nám už zůstává poslední seminář:
• Praktické zkušenosti z realizací systému větrání, topení a klimatizace
v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 19. 11. 2019 od 15.00.

Na 26. listopadu je dohodnuta exkurze na Revitalizaci kostela sv. Mořice, kde stavební práce provádí EUROGEMA CZ, a.s.

Výběr přednášek pro 1. pololetí roku 2020 byl zaslán k akreditaci a čeká se na schválení komisí CŽV, aby bylo možné uveřejnění na webových stránkách komory.

3. CŽV - Zelené střechy – nové trendy a vztah k NZÚV úterý 5. 11. 2019 od 15.00 se uskutečnila devátá přednáška tohoto roku, na které přednášející Ing. Radek Pavlačka ze společnosti ZAHRADA Olomouc s.r.o. prezentoval jak návrhové parametry, tak i praktické zkušenosti z realizací zelených střech. Na základě ohlasů některých účastníků byla přednáška dobře zvolena i prezentována.

4. Exkurze na stavby
Výbor oblasti konstatoval, že pro příští rok se musí pokusit získat více námětů na exkurze, které jsou obecně členy žádané, ale je stále složitější je uskutečnit. Např. v letošním roce jsme měli v plánu 2 exkurze, ale z pěti návrhů se nám pouze v jednom případě podařilo zhotovitele přesvědčit a akci uskutečnit. Stále více slyšíme, že to není možné z důvodu BOZP a Papírny Olšany nám letos sdělily, že to není možné z titulu průmyslové špionáže.

5. Projednání návrhů směřujících k řízení a chodu ČKAIT
Dotazníkového šetření, které naše oblast iniciovala a nakonec i technicky zabezpečovala pro 8 oblastí byl již ukončen. Nicméně o jeho závěrech, které jsou poměrně zajímavé a poučné, se jistě povede delší debata nejen v Praze na vedení komory, ale budeme Vás informovat i na naší valné hromadě v Olomouci dne
20. ledna 2020. Jeho finální závěry ankety byly probírány i rámci jednání VO.

6. Ostatní
Předseda oblasti informoval ostatní kolegy o závěrech z jednání ohledně sestavení kandidátky na SD 2020 v Praze, kde se budou volit zástupci do komorových orgánů.
V současné chvíli máme vybrány tři kandidáty z naší oblasti, které budeme chtít schválit na naší VH v lednu.

V listopadu byla též předjednána spolupráce s firmou Omnis, která dlouhodobě zajišťuje výstavu STAVOTECH v Olomouci. Po vzájemné dohodě se v jarním i podzimním termínu roku 2020 uskuteční některé odborné přednášky, které občas bývají více zaměřeny na vybrané výrobce. Touto spoluprací s veletrhem je chceme více otevřít i širší odborné veřejnosti a vyhnout se toho, že nám tyto přednášky kritizujete coby odborné semináře pořádané ČKAIT v BEA centru. Nicméně Ti co je budou chtít účastnit, mají možnost, protože kromě nich uskutečníme 4 až 5 našich odborných seminářů v jednom pololetí.

Členové VO se shodli i na motivačních darech směrem k účastníkům lednové valné hromady. Na závěr debaty nebyl schválen přenos konání lednové VH v Olomouci přes web.

Ti členové VO, kteří se nezúčastnili 30. října odpoledního jednání s ředitelnou IC ČKAIT – Ing. Janouškovou, byli seznámeni se závěry této schůzky a dohodli se na dalším postupu směřujícím k lepší informovanosti o této problematice.

Poslední řádná schůzka VO v tomto roce se uskuteční dle dohody členů výboru v termínu mezi 9. – 12. 12. 2019

Dne 14. listopadu 2019

Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček