Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z VO dne 17.5. 2018

Zápis z VO dne 17.5. 2018

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 17. 5. 2018

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. Dohodnutá témata na 2. pololetí CŽV
• 18. 9. 2018 - Aktuální změny v předpisech a normách pro elektrotechniku – přednášející ing. Petr Létal Ph.D. z firmy Solid Team s.r.o.
• 16. 10. 2018 – SW a technická podpora firmy Wavin pro HDV – přednášející Lukáš Mejzlík z firmy Wavin Ekoplastik.
• 30. 10. 2018 – Zásady výstavby PD a rozdíl s NED – přednášející Ing. Libor Hrubý z Centra pasivního domu v Brně.
• 20. 11. 2018 - Vzduchotechnika se zaměřením na RD přednášející Ing. Swarzer z ČVUT.

3. Předjednané exkurze pro 2 pololetí 2018
• Dálnice D1 Lipník – Přerov je předběžně dohodnuta se SKANSKOU a měla by proběhnout v měsíci září (bude upřesněno dle postupu výstavby).
• Diskutovaná byla i druhá exkurze pro další pololetí - Znovuobnovení Libušína na Pustevnách. Kancelář Olomouc prověří kapacitní a technické možnosti do příštího výboru oblasti.
• VO byl seznámen s programem odborného zájezdu do Číny v termínu 6. – 20. 9. 2018. Program byl odsouhlasen, pozvánky AO budou rozeslány mailem.

4. CŽV – Změny v normách a předpisech týkajících se stavby vozovek
Proběhla letošní první exkurze, jejímž cílem byl dokončovaný pavilon FN v Olomouci v pasivním energetickém standardu. Exkurze se uskutečnila 25. 4. 2018 od 15.00 za účasti 35 autorizovaných osob. Z reakcí účastníků exkurze bylo patrné, že stavba zaujala nejen prvky architektonickými, ale i řadou stavebních detailů. Rovněž prezentace a organizace prohlídky byla ze strany investora i zhotovitele dobře připravená.

5. CŽV – Novela atomového zákona
Přednáška proběhla za účasti členů – 32 (z toho 8 neomluvených a 2 přišli navíc) dne 15. 5. 2018 v sále BEA centra. Ing. Jaroslav Slovák, prof. ing. Martin Jiránek CSc a Mgr. Aleš Froňka Ph.D. seznámili přítomné se způsobem měření i protiradonovými opatřeními. Na závěr byly zodpovězeny dotazy našich členů.

6. Připravované CŽV
se dne 12. 6. 2018 uskuteční od 15.00 hod. přednáška „Aplikace GDPR“. Všem bude rozeslána elektronická připomínka.

7. Možnosti zatraktivnění VH ČKAIT v Olomouci
Výboru oblasti byly předloženy návrhy a předběžné nabídky reklamních dárků pro VH a pro akce pořádané naší oblastí. Do příštího jednání připraví kancelář detailní kalkulace k odsouhlasení.

8. Žádost o příspěvek na odbornou exkurzi
V proběhlém měsíci nebyla na naši kancelář doručena žádná žádost.

9. Ostatní
Členům výboru byly poskytnuty informace k aktuálním otázkám stavebnictví (kopie podkladů byly poskytnuty členům výboru).

10. Další schůzka VO bude dne 14. 6. 2018 od 16.00.

Dne 17. května 2018 Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček